X hits on this document

635 views

0 shares

0 downloads

0 comments

93 / 125

7.2.Osnivanje i funkcionisanje Evropskog revizorskog suda

Evropski revizorski sud osnovan je, na zahtjev Evropskog parlamenta, Briselskim (Bruxelles) ugovorom od 22 jula 1975. god. Ovaj ugovor stupio je na snagu 1 jula 1977. god., sadržavao je reformu budžetske procedure i proširio budžetske nadležnosti Skupštine iz Strazbura183 i ova godina označava godinu početka rada ove institucije. Potreba uvodjenja eksterne revizije nastala je nakon što je odgovarajućom odlukom Savjeta iz 1970 god. finanisranje budžeta Zajednice putem priloga država članica postepeno zamjenjeno sistemom vlastitih prihoda.184  

Evropski (računski) revizorski sud, svoju djelatnost kao nezavisne kontrolneinstitucije svih triju Zajednica započeo nakon potpisivanja ugovora u Mastrihtu 7-mog februara 1992. god., kojim je utvrdjena njegova nezavisnost i definisane nadležnosti. Ovim Ugovorom je uveden zahtjev da Sud mora objavljivati godišnju izjavu o jemstvu  (DAS185) o „pouzdanosti vodjenja finansijksih evidencija zajednice, te zakonitosti i propisanosti transakcija povezanih s tim evidencijama“. Formalno Sud je sa radom počeo u oktobru 1997. god., kada je i usljedilo njegovo i de jure i de facto izjednačavanje sa drugim evropskim instiucijama.

Ugovor iz Amsterdama od 02-gog oktobra 1997. god. formalno je priznao Revizorski sud kao instituciju Unije, čime je i de jure proširio obim nadležnosti Suda i na spoljnu, bezbjedonosno-odbrambenu politiku, pravosudje i unutrašnje poslove. Ovim ugovorom ustanovljeno je pravo Revizorskog suda na obraćanje Sudu Evropske zajednice u svrhu zaštite svojih prava u odnosu na druge institucije EU.

Ugovorom iz Nice186, potpisanim 26 februara 2001. god. normirano je da Revizorski sud mora činiti po jedan član iz svake države članice Unije. Ugovorom je Sudu pržena mogućnost usvajanja odredjenih kategorija izvještaja i mišljenja na zasjedanju sudskog vijeća umjesto čitavog (punog) sastava Suda, "što omogućava usvajanje mišljenja i izvještaja ovog suda, bez potrebe da u tome učestvuju svi članovi Suda".187 To je doprinijelo da efikasnom funkcionisanju ove institucije. Ovim Ugovorom posebno je naglašena važnost saradnje izmedju Suda i vrhovnih revizorskih institucija država članica Unije.

7.3.

Sastav i rad Evropskog revizorskog suda

Članove Revizorskog suda imenuje Savjet Evropske Unije na šest godina i mogu biti ponovo birani.

Svaka država članica Unije daje po jednog člana za sudiju u ovom sudu188 (član 247.1. ugovora iz Nice). Članove Suda postalja Vijeće evropske unije nakon prethodno sprovoednog savjetovanja sa Evropskim parlamentom na „temelju imenovanja svake pojedinačne države članice“.

183 Jean-Claude Zarka: Osnovi institucija Evropske unije, Beograd 2004., god. str. 84.

184 Zigfrid Magiera, Remona Bec, "Evropski računski sud" Evropa – priručnik za evropsku integraciju str. 126

185 DAS – akronim za izjavu o jemstvu koja je kratica od francuskeog izraza – deklaration d“assurance

186 Ugovor iz Nice o izmjeni i dopuni Ugovora o Evropskoj uniji "Sl. list EZ" br. C 80, 10 mart 2001. god.

187 Dr. Gordana Ilić – Gasmi, "Reforme Evropske Unije – institucionalni aspekti", Beograd, 2004. god.

188 Miroslav Prokopijević: Evropska Unija – uvod, Beograd 2005. god. str. 82

Document info
Document views635
Page views639
Page last viewedTue Jan 10 01:56:09 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments