X hits on this document

662 views

0 shares

0 downloads

0 comments

94 / 125

Za člana Suda može biti birano svako kvalifikovano lice i po pravilu biraju se medju osobama koje su prethodno vršile sličnu funkciju u nacionalnim vrhovnim revizorskim institucijama.

Sudije mogu biti ponovo izabrane, a od strane samih sudija bira se Predsjednik Suda na period od tri godine i njegov mandat je obnovljiv.

Pored funkcije sudije on je odgovoran i za rad odjeljenja za spoljne i pravne poslove.

Sud radi po principu kolegijalnosti, a odluke se donose većinom glasova ukupnog broja sudija, gdje je uloga predsjednika Suda uloga primus inter partes – prvog medju jednakima. Izbrane sudije svoje funkcije obavljaju nepristrasno i u opštem interesu Evropske Unije i ne mogu vršiti nijednu drugu funkciju. Sudije Evropskog revizorskog suda ne predstavljaju države čiji su državljani, i dužni su svoju funkciju obaljati nepristrasno i u skladu sa „opštim interesom Evropske unije".

Sudije Revizorskog suda ne smiju zatražiti ili primati direktive nacionalnih vlada ili nekih drugih službi, ne smiju obavljati nikakve aktivnosti, koje su nepomirljive sa njihovim zadacima i za vrijeme svoga mandata ne mogu obavljati neke druge funkcije. I nakon isteka mandata, obavezni su da za slučaj prihvatanja novih profesionalnih djelatnosti ili pogodnosti, postupaju časno i suzdržano.189Na sudije Evropskog revizorskog suda primjenjuje se Protokol o privilegijama i imunitetima koji važe i za članove Suda pravde.

Sudski revizori su državljani različitih država članica Unije, čime se obezbjedjuje „zadovoljavajuća raznolikost jezičke i stručne osposobljenosti“ i moraju imati širok spektar stručnog znanja i iskustva posebno iz oblasti računovodstva, eksterne i intene revizije, prava i ekonomije. Politika zapošljavanja i postupak izbora revizora kao i drugih lica od značaja za rad Suda sprovodi se preko ESPO-a  (Evropski ured za odabir osoblja).

Sud ima posebno organizovan sekretarijat kojim rukovodi generalni sekretar kao „najviši službenik institucije“ i na tu funkciju ga imenuje Sud. On je odgovoran za upravljanem osobljem Suda i njegovim službama. Sud je sredinom 2005. godine imao oko 500 zaposlenih a već, prema zvaničnim podacima Suda u 2006. god. raspolgao je sa 760 zaposlenih, gdje su u ovaj broj uključeni pored revizora i prevodioci i stručno-tehničko osoblje.

Revizorski sud finansira se iz zajedničkog budžeta Unije. Budžet Suda usvaja Evropski parlament nakon prethodno sprovedenih konsultacija sa Vijećem i za 2006. god. iznosio je 113 miliona eura, što je iznosilo 0,1 % ukupnih rashoda unije za tu godinu koje su u nominalnom iznosu bili 111.421 miliona eura.

Izvještaj Revizorskog suda o pravilnosti i efektima trošenja sredstava organa Unije koji su bili predmet revizije, predaje se Savjetu ministara i Evropskom parlamentu. Poslednju riječ u usvajanju tog izvještaja ima Evropski parlament, pa se zato kaže da Sud ima spoljašnju fanansijsku a Evropski parlament političku kontrolnu funkciju.190

189 Zigfrid Magiera, Remona Bec, "Evropski računski sud" Evropa – priručnik za evropsku integraciju str. 126

190 isto

Document info
Document views662
Page views666
Page last viewedWed Jan 18 08:45:39 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments