X hits on this document

722 views

0 shares

0 downloads

0 comments

95 / 125

7.4.Nadležnosti Evropskog revizorskog suda 191

Ugovorom iz Nice (član 248) Revizorskom sudu EU propisane su sljedeće dvije osnovne nadležnosti:

a)

Procjenjuje da li su sredstva EU trošena na efikasan način;

b)

Kontroliše valjanost izdataka EU i  njihove računovodstvene obrade u prethodnom periodu.

Ugovorom iz Nice predvidjeno je da Sud vrši reviziju:

Opšteg proračuna – budžeta Unije;

Poslovanja evropskih fonodva.

Finasijskih izvještaja tijela i agencija Unije.

Ova komunitarna institucija kontroliše zakonitost i regularnost raspolaganja ukupnih prihoda i rashoda u Evropskoj uniji, te dostavlja Parlamentu u Strazburu i Savjetu Evropske Unije "izjavu o tačnosti računa kao i zakonitosti i regularnosti obavljenih poslova".

Poslovi revizorskog suda su:

on se konsultuje u vezi svakog prijedloga Zajednice koji se odnosi na budžet i finansije;

pomaže Savjetu Unije i Evropskom parlamentu u kontroli izvršenja budžeta;

učestvuje u proceduri usvajanja izvještaja Evropske komisije o izvršenju budžeta pred Skupštinom u Strazburu.

Odgovoran je isključivo za spoljnu kontrolu opšteg budžeta Zajednice (unutrašnja kontrola pripada finansijskom inspektoratu svake institucije ponaosob).

Sud primjenjuje dvije vrste kontrola: dokumentacionu i terensku.

Amsterdamskim ugovorom iz 1997. god. Sudu je dozvoljeno da kontroliše komunitarne fondove kojima upravljaju spoljni organi uključujući i Evropsku investicionu banku. Ugovoromo iz Nice predvidjeno je da Sud može da utvrdi svoj unutrašnji pravilnik koji kvalifikovanom većinom odobrava Savjet Evropske Unije. Kontrola trošenja sredstava od strane Revizorskog suda je samo jedan od oblika kontrole te vrste u Evropskloj Uniji.

Prvi oblik kontrole se odvija u okviru same Komisije, čija finansijska kontrola nadgleda ispravnost korišćenja budžeta, valjanost akata, primjenu odluka i valjanosti upravljanja budžetom. Pored finansijske kontrole, Komisija je u vremenu mandata – predsjedavanja g. Prodija osnovala i Službu za unutrašnju kontrolu (IAS) koja se brine o efikasnom upravljanju sredstvima Komisije.192

Nadležnost Evropskog revizorskog suda, prema Ugovori iz Nice 193 u osnovnom su:

191 http://www.eca.eu.int

192 Miroslav Prokopijević: Evropska Unija – uvod, Beograd 2005. god. str. 82

193 čl. 246 -248

Document info
Document views722
Page views726
Page last viewedSun Jan 22 16:31:12 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments