X hits on this document

638 views

0 shares

0 downloads

0 comments

96 / 125

Revidira računovodstvene iskaze svih prihoda i rashoda EU i ukoliko nije drugačije odredjeno, svih tijela koje je osnovala Unija;

Ispituje zakonitost i propisnost svih prihoda i rashoda EU kao i validnost finansijskog poslovanja u smislu efikasnosti, ekonomičnosti i efektivnosti;

Podnosi godišnji izvještaj kkoji iključuje napomene u vezi sa izvršenjem budžeta EU za svaku finansijsku godinu, te zakonitost i valjanost provedenih transkakcija;

Prezentira svoja zapažanja na odredjenu temu, koje bira po sostvenom izboru u bilo koje vrijeme, naročito u pogledu posebnih izvještaja;

Izvještava o slučajevima nepravilnosti ili sumnje u prevaru koje otkrije tokom svoje revizijske aktivnosti;

Daje mišljenja o prijedlozima za zakonodavne akte EU finansijske prirode;

Daje savjete u vezi sa odredjenim prijedlozima za borbu protiv korupcije, prevara itd;

Objavljivanjem revizorskih izvještaja i mišljenja pomaže Evropskom parlamentu nadziranje provodjenja budžeta Evropske unije.

Sud je obavezan da Evropskom parlamentu i Komisiji izda potvrdu o bonitetu u pogledu vodjenja finansija, kao i zakonitosti i pravilnosti dotičnih postupaka. Zahtjevi u tom pogledu se, uglavnom, poklapaju sa zahtjevima postavljenim revizorskoj kontroli. Njena specifičnost je vid predstavljanja kao sistematičnog rezimea i ocjene suštinskih rezultata revizorske kontrole. Prema Nacrtu ustava Evropske unije Ravizorski sud bi, pored dosadašnjih nadležnosti, ispitivao i račune Unije za sve prihode i rashode i osiguravao valjano finansijsko upravljanje. (čl. I-30.2)

7.4.

Postupci revizorske kontrole

Revizorska kontrola, koju sprovodi Revizorski sud se, uglavnom sprovodi naknadno, tj. nakon podnošenja završnog računa za svaku budžetsku godinu. Da bi se, medjutim, u odredjenim situacijama koje cjeni autonomno Sud izbjeglo kašnjenje i nedjelotvornost provjere, postoji i mogućnost vršenja i "tekuće" kontrole.

Sprovodjenje kontrole odvija se na osnovu revizorskih dokumenata i ukoliko je neophodno na licu mjesta u organima Unije, u ustanovama, koje u ime Unije upravljaju prihodima i izdacima, kod fizičkih i pravnih lica, koji se isplaćuju iz budžeta zajednice, kao i u državama članicama. Na zahtjev Suda, mora se staviti na raspolaganje sva dokumentacija i sve informacije potrebne za obavljanje kontrole. Kontrola u državama članicama odvija se u saradnji, zasnovanoj na povjerenju, sa tamošnjim organima revizorske kontrole ili sa drugim nadležnim službama. One saopštavaju Sudu da li žele da učestvuju u kontroli. Njihova učešće, medjutim, nije obavezno i

Document info
Document views638
Page views642
Page last viewedMon Jan 16 13:37:29 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments