X hits on this document

710 views

0 shares

0 downloads

0 comments

98 / 125

usvojenim standardima. Postojanje i odgovarajuće funkcionisanje eksterne revizije javnog sektora stoga postaje jedan od uslova koji se predvidjaju u okviru institucionalnih kapaciteta država kandidata za prijem.

Sporazum o Evropskoj komisiji podrazumjeva postojanje vrhovnih institucija za reviziju, kao i zahtjeva da one saradjuju sa Evropskim revizorskim sudom (član 246-248). Eksterna revizija će stoga biti važan element kod procjene i izvještavanja na koji način funkcionišu i izvode se sistemi kontrole javnog sektora u zemlji kandidata kao jednog od institucionalnih preduslova za vladavinu prava i uspostavu demokratskog poretka.

Predstavnici vrhovnih organa državne revizije evropskih država196, koje su bile u postupku pridruživanja Evropskoj uniji, prije proširenja Unije, uočavajući značaj Vrhovne nacionalne revizorske institucije, polazeći od INTOSAI standarda, formirale su zajedničku komisiju i izradile su dokument "Jedanaest prepouruka" o vršenju revizije javnog sektora. Preporuke su usvojene na nastanku u Pragu novembra 1999. god.197 i vezane su za "funkcionisanje vrhovne nacionalne revizorske institucije u kontekstu evropskih integracija".

7.7."Jedanaest preporuka" za vršenje revizije198

Predstavnici vrhovnih organa državne revizije evropskih država199, koje su bile u postupku pridruživanja Evropskoj uniji, uočavajući značaj Vrhovne nacionalne revizorske institucije, polazeći od INTOSAI i EUROSAI standarda, formirale su zajedničku komisiju i izradile su dokument "Jedanaest prepouruka" o vršenju revizije javnog sektora. Radnom grupom predsjedavao je predsjednik Vrhovne kontrolne komore Poljske.200

Preporuke su usvojene novembra 1999. god. na sastaku u Pragu i vezane su za "funkcionisanje vrhovne nacionalne revizorske institucije u kontekstu evropskih integracija". Usvojene preporuke dobile su najviši prioritet prilikom vršenja revizije javnog sektora i razvoja nacionalnih SAI. Preporuke su podjeljene u 4 osnovne cjeline:

Zakonski okvir

Usvajanje i primjena revizorskih standarda

Vodjenje revizorske institucije

Uloga jedne Vrhovne nacionalne revizorske institucije (SAI) u procjenjivanju i ohrabrivanju razvoja interne (upavljačke) kontrole.

Priroda i funkcionisanje eksterne revizije nije striktno dio tzv. ACQUIS COMMUNAUTAIRE, odnosno zakona, propisa i postupaka koji zajedno

196 Preporuke je izradila radna grupa koju su činili predstavnici vrhovnih revizorskih institucija: Albanije,  

    Bugarske, Hrvatske, Češke, Estonije, evropskog revizorskog suda, Madjarske, Latvije, Rumunije, Slovenije,

    Slovačke i Poljske

197 opširnije - internet stranica SIGME www.oecd.org/sigmaweb

198 opširnije – web stranica SIGMA-e www.oecd.org/sigmaweb

199 Preporuke je izradila radna grupa koju su činili predstavnici vrhovnih revizorskih institucija: Albanije,

    Bugarske, Hrvatske, Češke, Estonije, evropskog revizorskog suda, Madjarske, Latvije, Rumunije, Slovenije,

    Slovačke i Poljske

200 http://www.nik.gov.pl

Document info
Document views710
Page views714
Page last viewedSat Jan 21 06:37:19 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments