X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 10 / 121

439 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 121

gadehus såvel som Christen Uhrmagers i en brand, så at det er ham aldeles umuligt at sige om det er kommet op i hans eller Christen Uhrmagers hus, hans ladehus var endnu ikke den gang overalt antændt og han fik noget ubrugeligt af hans tøj redet deraf, da bygningens beskaffenhed var meget ringe forklarede Christen Uhrmager, for resten forsikrede de begge, at der ikke havde mærket til nogen anden på deres loft eller deromkring gården, samt at de ikke vidste videreat forklare. – Forhøret for i dag hævet.

Rosenørn – Testes – Blinkenberg – Christen Kock.

Mandagen den 18. juni 1821, blev retten sat af dommeren tillige på skriverens vegne med stokkemænd Erik Sandbek, Christen Hallum, Christen Slagter og Christen Christiansen alle af Varde.

  Og blev da udmeldt Hans U. Lokker og Hans Sand for så snart det muligt overensstemmende med anordningen om brandvæsenet at taksere de afbrændte bygningers levninger og den skade som i anledning af branden på andre bygninger er sket med hvilket sidste begynder så snart muligt ske, i overværelse af byskrivere. – Retten hævet. – Rosenørn.

År 1821, den 21. juni blev byfoged justitsråd Rosenørn i forening med brandinspektør Warthoe, borgerkaptajn N. Thorsen og brandassistent C. Sørensen med testes Christen Kock og Lydik Christensen sat en brandret i anledning af den, den 14'dennes passerede brand, hvilken ret det ikke havde været muligt at afholde førend i dag fordi der stedse har været fuldt op at bestille for alle vedkommende med vagt og slukning i grunden, foreløbelig blev af brandinspektøren erklæret, at han ikke vidste andet end at enhver mand under branden havde opfyldt sin pligt for så vidt muligt var, så at der ikke var nogen anmeldelse at gøre om nogen forsømmelse, ligesom han ej heller vidste eller troede, at kunne anmelde nogen enkelt for mærket anstrengelse da enhver havde udrettet hvad det havde været ham muligt til brandens standsning.   

  Derefter skredes til fortsættelse af det den 16. dennes påbegyndte forhør angående brandens årsag med videre dertil henhørende. Det blev af brandretten bemærket, at inden sprøjterne og brandfolkene kunne komme på pletten som dog ikke varede en fjerdedel time efter anskrig vat sket var ilden allerede udbrudt i 4 steder som aldeles stod

Document info
Document views439
Page views439
Page last viewedSat Jan 21 01:05:39 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments