X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 106 / 121

452 views

0 shares

0 downloads

0 comments

106 / 121

Befindes under dette Toldstæd efterskrefne Fahrtøyer af Drægtighed og Alder, som af efterskrevne Skippere føres, saasom:

1 Pinche.Skipper Knud Boysen af Hoe. Drægtig 16 Lest. Gl. 22 Aar.

1 Gallioth.Skipper Hans Kiern af Hierting. Drægtig 16 Lest. Gl. 7 Aar.

1 Smache.Skipper Knud Riisbøll af Hierting. Drægtig 13 Lest. Gl. 5 A   1 Smache.  Skipper Jens Jafsen af Hoe. Drægtig 17 Lester, Gl. 6 Aar.

1 Smache.Skipper Niels Jessen af Hierting. Drægtig 11 ½ Lest. Gl. 7A

1 Smache.Skipper Hans Hansen af Hierting. Drægtig 10 Lest. Gl. 23A

1 Smache.Skipper Olluf Møller af Hierting. Drægtig 8½  Lest.Gl.26 A

1 Smache.Skipper Peder Riisbøll af Hierting. Drægtig 8 Lest. Gl. 22 A

1 Smache.Skipper Hans Jensen af Hierting. Drægtig 6½ Lest. Gl. 30 A

1 Smache.Skipper Jens Nielsen af Hoe. Drægtig 6 Lester. Gl. 26 Aar.

1 Smache.Skipper Gravers Iversen af Hierting. Drægtig 6 Lest. Gl. 19

1 Sneche.Skipper Mads Andersen af Hierting. Drægtig 5 Lest. Gl. 17

1 Schude.Skipper Søren Boysen af Hoe. Drægtig 7 Lester. Gl. 2 Aar.

1 Schude.Skipper Terchild Hansen af Hoe. Drægtig 5 Lester. Gl. 30 A

1 Schude.Skipper Peder Bertelsen af Hoe. Drægtig 4½ Lester. Gl. 22

1 Schude.Skipper Hans Larsen af Hoe. Drægtig 4½ Lester. Gl. 20 Aar.

1 Baad.    Svend Vistessen af Hierting. Drægtig 2 Lester. Gl. 29 Aar.

Summa under dette Toldstæds hørende Fahrtøier som er: 1 Pinche, 1 Gallioth,  9 Smacher, 1 Sneche,  4 Schuder og  1 Baad  in alles 17.

Af disse Fahrtøier haver Aarlig været til Grønland dend anførte Pinche og Gallioth paa Sielhunde Fangsten. Mens siden Interessenterne ey derved har funden deris Reigning, har Pinchen dette Aar allene været didhen og Galliothen søgt Fragter på Norge, hvorfra dend med Tømmerlast er her hiemkommen. De andre Smacher og Fahrtøier, hvoraf Eendel ere Nødet, at søge Fragt ved Riibe og andre Indre Riigs steder og udfører til Holland det, som her i Landet ellers kand forefalde, nemlig alle Slags Korn Vahre, Sorte Potter, Kampesteene, Tallig, Svinebørster, Pennefeder, Vadmel, Smør og andre Feede Vahre ligesom Aaret og Priisen uden Lands kand udfalde.

Bemeldte Fahrtøier hiemfører fra Norge Tømmerlast,  fra Holland Kalck og steen samt andre Kiøbmands Vahre. Efter dend liden

Document info
Document views452
Page views452
Page last viewedSat Jan 21 22:03:10 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments