X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 108 / 121

488 views

0 shares

0 downloads

0 comments

108 / 121

Deris Excellence Høyvelbaarne Hr. Geheime Raad og Stift  Befallings

                     Mands NaadigeHerresunderdanige tienere                                                   Wedel          N

Warde Told Cammer, d. 18 Aug. 1735.              Wedel.       N.Bang(1).

Wardes Indvaanere -

Forklaring over Warde Byes Indvaanere, Geistlig, Øvrigheds Personer og Kongl. Betientere og alle andre Borgere, forfattet af underteignede, saa vit os er bekiendt om hvers Leilighed og Wilkaar.

Geistligheden.

Prousten Hr. Rasmus Suidtzer, Sognepræst til begge Kirker, hand haver mange smaae Børn og mueligt er i Gield, icke saa lidet.

Cappelanen til begge Kirker heri Byen, Hr. Pouel Borrebye, er ved Giftermaal kommen til en skickelig Middel efter hans Stand og Vilckor, mens hvad hans Midel kand være, er os ubevidst.

Magister Sahl. Niels Kragelunds Encke boer i Leiehuus, har en svagsindet Søn, liden Indkomst og ringe Midel.

Recteren Sign. Termand Termandsen i dend latinske Skole boer i sin egen Gaard og er uden Gield, mens hvad hans Middel kand være, er os ubevist.

Høreren Niels Bolderup, en ung Karl, som har gandske liden Løn og indkombst og ingen Middel, mens snarere Gield.

Øfrigheden her i Warde.

Document info
Document views488
Page views488
Page last viewedTue Jan 24 20:14:43 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments