X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 109 / 121

443 views

0 shares

0 downloads

0 comments

109 / 121

Borgemester og Postmester Bertel Taulou er u-gift, hvis Middel hand har, har hand arvet efter sin salig Fader, hvor meget det er, vides icke af os, hvilcket Raadmændene kand forklare, som Skiftet har forvaltet.

Raadmand Stephan Pedersen, en gammel affældig Enke Mand, har liden Løn og mindre Middel, nyder sin Ophold hos sin Søn Peder Stephansen, Forpagter på Lunderup.

Raadmand Søren Ølgaard driver noget Handel med Kiøbmandskab og Aufling, haver 4re Hæster dertil, hans Tilstand er os gandske ubevedst.

Lieutnant Niels Jacobsen Outrup, en gammel Enke Mand, har faaet Naadsens Brøød i mange Aar, har deraf sin Ophold og ei videre.

Byefoged Christen Hiørning boer i sin egen Gaard, er uden Gield og bruger noget Aufling, men hvad hans Middel kand være, er os ubekiendt.

Bye Schriver og Hospitalsforstander Johannes Krag boer i sin egen Gaard, er nyelig kommen her til Byen, hans Vilchor er os ubekiendt.    

Kræmere og de, som holder Hæste og Vogne,

at kiøre med Fragt og til deres Arbeide.

Mathias Borch beboer sin egen Gaard, nærer sig af Aufling og Huusnæring, med danske Brænderie og Øllsall, holder 4re Hæster til sin Aufling og at giøre Reiser med, naar forefalder.

Knud Ølgaard, er sin egen Gaard hand iboer, nærer sig af Kræmerie og Aufling, holder 4re Hæster til samme at drive og ei videre.

Niels Joenssen, er sin egen Gaard hand iboer, nærer sig af smaae Kræmerie og Aufling, holder 2de Hæste til samme og at fare med Fragt.

Christen Jenssen Wiumb, er sin egen Gaard hand iboer, nærer sig af lidet Kræmerie, og Grov-Vahre sampt Træe-Vahre og noget Aufling,

Document info
Document views443
Page views443
Page last viewedSat Jan 21 06:49:23 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments