X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 11 / 121

420 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 121

i lue, nemlig Christen Uhrmagers, Christen Dyres, skomager Peder Møller og Christian Toerbøl alle i vestre side i byens Nørregade.

  Ved brandkorpsets anstrengelse var branden allerede så godt som standset ved Niels Mikkelsens gård i Hospitalsgaden, ved Apoteket i Vestergaden, ved husmand Conrad Nielsens hus i Nørregade, og ved enden af Nicolai Kirkestræde eller i den så kaldte Smedegade, så at man troede at branden var endt, men i det samme udbrød atter ild i Morten Jonassens gård i Grydergaden som da vinden bar lige ind på byen udbredte sig så heftig, at den i et øjeblik angreb næsten hele Vestergaden, så at det ikke nyttet al anstrengelse var muligt at standse det førend der var kommen ild ned til kirken, Rådhuset, Søren Andersen, Klingenbergs Sted, og Hr. Christian Lassens gård på hvilke punkter det endelig lykkedes brandvæsenet, dels med sprøjternes hjælp, (sideskift til pag. 496a) dels med håndarbejde, at standse branden og forhindre de nedbrændinger som under branden skete, og som taksations forretningen kunne udvise, blev endvidere dagen efter branden, nemlig onsdagen den 15. juni om aftenen kl.9 nedbrækket taget af et på Lille Kirkegaard beliggende hus der tilhørte Jens Lanken og Peder Foersum fordi man havde fundet ild påsat samme i Jens Lankens tørvehus, og alle var enige i, at skønt ilden var slukket på det sted, hvor man havde fundet samme påsat, så var det umuligt med sikkerhed at overbevise sig om det samme ikke havde været tilfældet for andre i samme hus, da endvidere dette hus var tækket med strå, og lå midt i byen på et meget farligt sted, da det var mod natten og brandfolkene såvel som alle byens øvrige indvånere var udmattede af 1½ døgns vågen og uafbrudt arbejde, fandtes det som meldt fornødent, at nedbrække dette hus, hvilket derfor skete så forsigtig muligt og tømmeret henlagt samt tækket af byen udført.

  Derefter fremstod for brandretten, da Christen Uhrmager som også var tilsagt ikke i dag er i byen. I: Christen Dyre, som svarede til de i retten fremlagte spørgsmål, således folie-517. – Til1., resp. nej, de havde ikke haft andet end det daglige sædvanlige ild på arnestedet, og om morgenen havde de ikke haft andet end nogle få mosetørv sat til deres mad at koge, thi hedetørv havde de ingen af. – Til 2., Resp. derom ved han aldeles intet, og har aldeles intet mærket dertil. – Til 3., Resp. Ja; og tilføjede han, at det endnu var ham umuligt at sige, enten det var kommet først op i hans hus eller i Christen Uhrmagers, thi skønt det vel til gadesiden efter alles sigende skal først været slået

Document info
Document views420
Page views420
Page last viewedThu Jan 19 15:11:06 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments