X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 114 / 121

395 views

0 shares

0 downloads

0 comments

114 / 121

Hans Kleinsmed og Klocher, nærer sig deraf og liden Aufling.

Christen Gundessen Straae Techer boer i sin egen liden Huus, nærer sig af sin Handværk og liden Aufling.

Jeppe Schue  Flecher nærer sig derved, men er en huusarm Mand.

Mads Jacobsen , en huusarm Mand, boer i en nedfalden Gaard, lever af lidet Aufling.

Christen Johanssen Kleinsmed beboer sin egen Gaard, nærer sig af sin Handværk og liden Aufling.

Jens Top en gammel Schue Flecher, lever ved samme og lidet Aufling og boer i sin egen Huus.

Søren Pedersen Schoemager beboer sin egen Huus, nærer sig af sin Handværk og liden Aufling.

Jess Nielsen Schue Flecher, en gammel afdanket Soldat, boer i sin egen liden Huus, , men er dog pandtsat, lever i slet Tilstand.

Peder Wædsker, en gammel blind, vanvittig og skrøbelig Mand, boer i sit eget Huus, som nock er pandtsat, lever i kummerlig Tilstand.

Knud Johanssen Schoemager beboer sin egen Huus, mens er pandtsat, lever af sin Handværk og liden Aufling.

Hans Nielsen boer i sin egen Huus, men er pandtsatt, er Consumptionsbetiendter her i Byen.

Olle Jenssen, en gammel skrøbelig Mand, Koenen ligesaa, beboer deres eget Huus, men er pandtsat, nærer sig i armlig Tilstand.

Michel Michelssen boer i sin egen liden Huus, som er dog pandtsat, nærer sig af lidet Aufl.

Document info
Document views395
Page views395
Page last viewedTue Jan 17 23:34:14 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments