X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 15 / 121

472 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 121

som han kunne ind til huset, hvor han da mødte Smidt der kom med en gammel stamp stige, ved hjælp af hvilken, uagtet den var for kort, den kom op loftet, deres egen loftsstige så han siden, var bleven sat ud udvendig til huset, hvor den blev brugt til at stige op på for at kaste vandet på taget.

  På given anledning bemærkede han for øvrigt at der var mange folk som så han bar hans kone syg op i haven, uden at han dog er i stand til lige så lidet som sidst at opgive nogen navnlig. – Til 3.resp. Ja. Fra trådt (pause).

  Derefter XI. Morten Jonassens kone Maren Hansdatter som svarede til 5.resp. Hun ved intet om træskoen og har ikke set den, hun fik det først at vide da Smidt var kommen ned. – Til 6.resp. Hendes mand havde sagt til hende, at han ikke kunne glemme der var påsat ild i deres hus men når han havde sagt det kan hun ikke erindre, thi hun var så forvildet og bedaget af skræk at hun ikke kunne sanse, hun (?) at det forekom hende, at Tøste Hansen og Hr. Jacobsens pige Kirsten så de bar hende ud i haven, men til visse kan hun ikke huske det, men det husker hun vist, at hun havde set dem i gården og slået vand op til dem medens de slukkede ved Apotekerens hjørne. – Begge de nævnte personer blev atter fremkaldte, oh vedblev da deres forklaringer, at de ikke havde set hun var blevet båret, men Tøste Hansen sagde, at han rigtignok så hun slog vandet op af brønden til dem en tid lang, men Kirsten forsikrede at hun kunne ikke erindre at hun havde set hende, men bemærkede derfor, at hun ikke synderlig kendte til denne kone, ligesom hun og løb snart til en, snart til en anden brønd, hvorfor disse 2 bliver dimitterede.

  Comps. svarede der på til 9.resp. Hun var ikke på loftet den dag, uden en gang efter Smidt var gået for at se hvorledes det var, om hendes mand havde været der oppe, ved hun ikke. - Til 10.resp. Hvorledes loftsstigen var blevet flyttet eller hvor den var blevet af, ved hun ikke, ikke heller havde hun mærket at noget menneske havde været på loftet. – Til 3.resp. Ja. – Fratrådt til videre (pause).

  Atter blev fremkaldt de ved sidste forhør arresterede Jens Lanken dennes kone, Peder Foersums kone Marthe, som alle 3 blev formanede på det alvorligste om at sige sandhed, samt endens forklaring for dem oplæst ligesom det også var sket for de 2 næstforegående, men de vedblev alle på det helligste at forsikre, at de ikke viste videre end hvad de forhen havde forklaret, ligesom og at de var villige til når

Document info
Document views472
Page views472
Page last viewedMon Jan 23 15:05:58 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments