X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 17 / 121

412 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 121

  Igen XIII. Wistoftes enke Johanne Marie som forklarede at hun var kommet hjem fra en rejse til Apenrade om torsdag aften efter at branden var endt, og da det hus hvori hun boede til leje var brændt, gik hun ind til Tøste Mikkelsen som lånte hende hus og hvor hun endnu er, disse bor ved det hus som hørte Jens Lanken og Peder Foersum til på Lille Kirkegaarden. Om fredag aften kom Peder Foersums kone Marthe løben over til Tøste Mikkelsens kone og kaldte hende ud, og straks bag efter gik comp. ud med, hun så da at Marthe og Ane Marie Lankens viste dem en tørv som var funden i Lankens tørvehus, hvori der var ild, men de så ikke at tørven lå i dette tørvehus, og Tøstes kone gjorde da straks anskrig til brandfolkene, hvem der havde været i  Lankens hus ved hun ikke, og da hun for øvrigt forsikret ikke at vide videre til oplysning herom, og som lovede at bekræfte sin forklaring med lovens ed når forlanges blev hun straks fra retten dimitteret.

  XIV. Derpå XV. Jens Brunn som efter at være formanet om sandheds udsigende til de fremlagte poster der lyder fol. 517, havde (?) han kom til huse der dagen efter branden, og flyttede derind omtrent klokken 17 om aftenen med det tøj de havde redet, hans kone blev der, men han gik straks ned på torvet hvor han skulle (sideskifte til pag. 498a) møde ved brandvæsenet. – Til 12.resp: Han var der kun et kvarter, og derfor mærkede han ikke noget dertil. – Til 13.resp: Nej, så var aldeles intet ud i gården. – Til 14.resp. Nej. – Til 4.resp: Ja. – Dimitteret.

  Dernæst XV. sidstnævntes kone Anne Nielsdatter som svarede til 11.resp. Overens stemmende med næst foregående comp. Til 12.resp: Nej. – Til 13.resp: Nej. – Til 14.resp: Hun mærkede ikke noget der til, og viste ikke noget deraf før hendes søster Marthe Foersums kom ud kort før brandfolkene kom til stede, og advarede hende at der var flere i huset, og at de derfor igen måtte flytte ud med deres tøj. – Til 3.resp: Ja. – Dimitteret. – Ligeså også Christen Lanken blev dimitteret.

  Dernæst XVI. Morten Jonassens datter Johanne Marie Mortens-datter som svarede til 15.resp: Hun opholder sig i huset hos hendes forældre og hendes fader kom hjem efter at branden i byen var begyndt, og noget før deres hus brændte, og de havde allerede begyndt at flytte ud af tøjet inden han kom hjem. – Til 16.resp: Det ved hun ikke thi hun var op i toften den tid med hendes spæde barn. – Til resp.17: Nej hun var aldeles ikke på loftet. – Til resp.18: Det ved hun

Document info
Document views412
Page views412
Page last viewedThu Jan 19 00:39:58 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments