X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 22 / 121

373 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 121

Samme aften den 22. juni 1821 blev af byfogeden i forening med borgercaptain N.Thoersen med testes Christen Christiansen og Andreas Blinkenberg sat en brandret, da de øvrige medlemmer af brandretten nu ikke var tilstede i anledning af at sognepræsten havde anmeldt for byfogeden at Morten Jonassen har ladet ham kalde overfor ham bekendt at han havde påsat ild på sit eget hus. – Han blev derpå for retten fremkaldt og tilspurgt (blækklat) 31: Om han nu vedgår at han er den der har stukket ild i sit eget hus. – 32: Hvorledes har han gjort det. – 33: Har han nogen medvidner eller nogen delagtig i sin gerning. – 34: Har han overlagt den for eller (?) denne frygtelige tanke opkommen hos ham. – 35: I hvad hensigt gjorde han dette, - og 36: Betænkte han ikke at det ikke var alene hans eget hus men hele byen han satte i fare og ulykke. – 37: Erindre han sig ikke og ved han ikke at de børnepenge han havde indestående i sit sted og som var opsagte ikke var forfalden førend (sideskifte til pag. 499b) ved snapsting 1822, og at herredsfogeden, nærværende justitsråd Rosenørn havde lovet ham dersom det var umuligt at skaffe ham andre børnepenge i stedet for disse. – Til 31.resp: Ja, han gjorde det noget efter at han var kommet hjem fra marken, han havde sat træskoen med den rette side i vejret imellem tækket og noget løst tag som lå på loftet, da Smidt var gået bort glædede han sig ved at ulykken ikke var blevet fuldbyrdet og troede at al fare var forbi han gik ned af loftet da han hørte hans kone var bleven syg i den fuldkommen overbevisning at der ikke var noget fare mere, hvorledes træskoen kan være bleven omvendt ved han ikke, muligt kan det være sket derved at han kastede det løse tag ud fra tækket ud på loftet, da Smidt (?) ham kom derop, hvorledes stigen kom bort ved han ikke, men det kommer ham for at det var blevet sagt at hans søn Hans tog den bort for at slukke udvendig da det det var en temmelig lang stige. – Til 32.resp: Besvaret, dog tilføjede han at han ikke havde strøget ild op i tækket, men at det var en tørveglød han havde lagt i træskoen. – Til 33.resp: Nej, og han har ikke åbenbaret det for noget menneske undtagen nu i aften for præsten. – Til 34.resp: Nej, han har ikke tænkt på slig gerning før, men det kom han i tanker (om) under branden. – Til 35.resp: Han troede derved ved brandforsikringen at kunne få sin penge forlegenhed forhindret. – Til 36.resp: Dette faldt ham ikke aldeles i tanker. – Til 37.resp: Jo han erindre alt det, men hans forklaring var så trykkende at han ikke syntes han kunne komme ud af

Document info
Document views373
Page views373
Page last viewedMon Jan 16 13:25:52 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments