X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 23 / 121

399 views

0 shares

0 downloads

0 comments

23 / 121

det. Han bad blot til slutning at dommeren ville vise al den godhed som  snarest muligt at give hans kone frihed og så vidt muligt sørge for at såvel hans kone som børn i deres ulykke kan blev lindret da han forsikrede at de alle var uvidende herom, da det ikke fandtes nødvendigt længere at fortsætte forhøret blev det hævet og inkvisienten atter overleveret arresten til sikker bevogtning.

Rosenørn – N. Thoersen

Testes: Christen Christiansen og A.Blinkenberg.

År 1821, den 23 juni blev på Varde Rådstue sat en ekstra ret af byfoged justitsråd Rosenørn tillige på skriverens vegne med testes Erik Sandbek, og Christen Christiansen. Da blev foretaget justitssagen anlagt imod H. C. Nielsen m.fl., da det formedelst den indtrufne ildebrand og de mange hånde forbundne forskellige forretninger ikke har været dommeren muligt at få noget fremmet til sagens videre foretagelse, så blev sagen indtil videre udsat, da det måtte anses nødvendigt at få alle de vedkommende som bor i forskellige jurisdiktioner tilsagte til møde i betimelig tid forud. Ekstra retten hævet.

Rosenørn.

År 1821 den 24 juni blev af byfogeden justitsråd Rosenørn med testes Erik Sandbek og Christen Kok sat en ekstra forhørs ret til nærmere undersøgelse fra juristens side af de fakta som ved brandretsforhørene den 21 og 22 dennes var oplyst angående at ilden var to steder i byen var påsat. – For hvilken forhørs ret da fremstod I. Morten Jonassens kone Maren Hansdatter som svarede til de af dommeren fremlagte spørgsmål, der lyder således folie 517. - Efter at hun på det alvorligste var formanet om at sige sandhed vedblev hun at forsikre at hun var aldeles uskyldig (sideskifte til pag. 500a) og aldeles uvidende om det passerede med ilds påsættelse på deres hus, ligesom hun forsikrede at hun ikke førend i går, efter at han selv havde tilstået for retten aftenen forud havde vist og erfaret, at hendes mand var skyldig i denne gerning, hvor efter hun svarede. – Til 1.resp: Nej, hun vidste det ikke førend som omforklaret. – Til 2.resp. Nej, hun mærkede ikke noget dertil, og det kunne godt ske, at sligt kunne passere uden nogen kunne mærke det, thi tæt ved døren fra køkkenets hjørne var deres skorsten

Document info
Document views399
Page views399
Page last viewedWed Jan 18 02:15:23 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments