X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 25 / 121

486 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 121

Smidt kom der, hvorved træskoen formodentlig må være blevet væltet. – Til 14.resp: Da det engang var gjort kunne det jo ikke nytte at han sagde det til folk. – Sluttelig vedblev han at forsikre at han trøstede sig til med højeste ed at bekræfte sin sidste time, at han aldeles ingen medvidner eller medskyldig havde, samt at hans kone og børn var aldeles uskyldige og uvidende. – Hans kone blev derefter indtil videre af arresten løsladt og Morten Jonassen atter hensat til sikker bevogtning.

    Derefter for retten fremstod efter tilkaldelse III. Jens Dyreborg her af byen som forklarede, at hans kone havde sagt ham, at Peder Foersoms kone Marthe til hende havde sagt, at de ikke kunne blive ved deres sted, da pengene var opsagte, men hun kunne derfor ikke selv sætte ild på det, når dette var bleven sagt ved han ikke, og for øvrigt ved han ikke noget til oplysning om hvorledes ild på Jens Lankens og Peder Foersoms hus kan være påsat. Om fredagen, da det skete var han næsten hele dagen ved sprøjten på kirkegården, og så Marthe Foersoms rende frem og tilbage mange gange, men således løb hun altid og noget drikfældig var hun vel også. – Fratrådt til videre.

    Dernæst IV. Jens Dyreborgs kone Kirstine Dorthes Mathiasdatter som forklared, at hun nogle dage før branden var kommen en ærinde ind i Peder Foersums hus hvor der var flere folk, men som hun nu ikke erindre eller kan opgive hvem var, og da var der bleven talt om ildbrand et sted på landet ved hvilken lejlighed Marthe havde sagt: enten at om hun også vidste at hun skulle jages ud af sit hus, så kunne hun dog ikke selv sætte ild derpå, eller og hun bad Vor Herre at befri hende derfra, hvilken af delene kan hun nu ikke erindre, men hun ved at hun den gang ikke tænkte sig nogen (sideskifte til pag. 500b) ond mening dermed! – Fratrådte.

    Derefter V.  Peder Foersoms kone Marthe Nielsdatter. Dommeren bad hende først  historisk fortælle hvorledes hun var blevet vidende om at der var sat ild på det sted hun og skrædder Lanken boede tilsammen i, hvorpå hun da forklarede, at hun var inde til Tøste Mikkelsens for at låne en fjel til at sætte op for et sengested, da hun kom tilbage derfra, råbte Anne Marie Lankens på hende for at vise hende at der har været sat ild i deres tørvehus, hun gik da først ind i køkkenet hvor Anne Marie Lankens der viste hende den tørv som var fundet med ild i, hvorefter hun fulgte comp. ind i tørvehuset hvor hun selv stod op på stigen for at se på bemelde sted hvor ilden havde lagt,

Document info
Document views486
Page views486
Page last viewedTue Jan 24 18:19:16 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments