X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 26 / 121

375 views

0 shares

0 downloads

0 comments

26 / 121

da stod Lankens søn også derinde, da dette var sket, derpå gik comp. først ind og advarede  dem som var flyttet ind i deres hus formedelst branden, derefter advarede hun Tøste Mikkelsens kone som kom ind og så på de samme ting som comp. havde set, og derefter advarede brandvagten.

    I anledning af denne forklaring, adspurgte dommeren hende hvorfor hun den aften på sætningen blev opdaget for ham såvel som på flere steder havde sagt, at hun så Lankens kone og søn havde travlt i tørvehuset og derefter løb hun for at se hvad de bestilte, uden at omtale at Lankens kone selv havde kaldt på hende, ligesom og hvorfor hun i det hele den aften søgte at gøre Lankens så mistænkelig som muligt, og dermed har forhøret intet derom havde talt, hun svarede dertil at hun ikke erindre hvad hun sagde den aften, og at hun umuligt kunne have fortalt sig. – I anledning af den forklaring som 2 af de foregående comps. havde afgivet blev hun adspurgt, om hun ikke havde talt om, at om man endog så skulle jages fra sit hus for gæld, så kunne hun ikke beslutte sig til selv at tænde ild derpå, atter havde bedet Gud bevare sig for slig ugerning. Hun forsikrede ikke at have talt sådan nogensinde.

    Dommeren spurgte hende atter ad, om det ikke var bleven sagt i anledning af en ildebrand på landet samtales som blev omtalt, men hun svarede endnu nej. – I anledning heraf blev Jens Dyreborgs kone atter fremkaldt, dommeren søgte at bringe hendes samtaler i  erindring, men hun vedblev at påstå at hun ikke kunne erindre at have sagt sådant. – Hvorimod Jens Dyreborgs kone endnu tilføjede hendes forklaring, at så vidt hun erindre, var det dagen før branden at hun havde anmodet en af nabokonerne om at gå over at hjælpe hende og slukke ilden hos Marthe, fordi hun troede hun ikke var rigtig ædru, og fordi denne hendes tale var gået hende i sinde. – Jens Dyreborg og kone blev for retten dimitteret efter at have forsikret at ville bekræfte deres forklaring med ed når forlanges.

    Marthe blev derpå atter tilspurgt og svarede på given foranledning, at deres penge vel var dem opsagt, men at deres kreditorer har lovet dem at lade stå i endnu 20 år. De haver omtrent 160 rdl. Gæld på deres hus som er 4 fag, hvad det er assuranderet for i brandkassen ved hun ikke, hun vedblev at forsikre sin uskyldighed, og erklærede hun at hun kunne gøre ed på når forlanges at hun ikke ved hvordan den tørv var kommen der, imidlertid anså dommeren det nødvendig indtil videre at

Document info
Document views375
Page views375
Page last viewedMon Jan 16 15:04:16 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments