X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 27 / 121

485 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 121

sikre sig hendes person, hvorfor hun i arresten blev hensat.

    Endelig VI. Peder Pedersen Foersom forklarede efter gentagen spørgsmål som på forskellige måder blev fremsat for ham at han aldeles ikke vidste hvem der havde henlagt dette ild som var funden i Jens Lankens hus, han havde været her i byen hele fredagen da det skete, og havde opholdt sig hjemme i sit eget hus, med undtagelse af den tid han var kommanderet ud med sprøjterne, han har ingen set gå ind i Lankens tørvehus eller med hvem der har været der inde andre end husets folk, men Lanken havde ladet deres dør stå åben den hele dag. Hans gæld på sin andel af huset anser han at være 165 rdl., hvad det står for i brandkassen ved han ikke til visse, men han har hørt at hele huset både hans og Lankens skal stå for 320 rdl., men om det er rigsdaler eller rigsbankdaler sølv ved han ikke. På den tid det blev opdaget at ild var lagt i husets var han her nede på torvet  med sprøjterne, hvorfor han ikke ved hvad der da passerede, ligesom han i det hele forsikrede, efter at han på det alvorligste (sideskifte til pag. 501a) var forment om edens vigtighed og om at sige sandhed, at han ikke vidste noget hvorledes denne gerning var sket, eller hvem der havde gjort samme, samt forklarede, at han trøstede sig til når forlanges samme at bedyre. – Fratrådt.

    Derefter blev tilkaldt VII. Jørgen Damgaards kone Bodild Cathrine Olesdatter som efter på det alvorligste at være forment til sandheds udsigende forklarede og forsikrede på den nye Qvæsitionering givne anledning, at hun den aften det havde brændt her i byen tilligemed hendes mand havde flyttet noget af deres tøj ind i Jens Lankens tørvehus, og dagen derpå om fredag eftermiddag havde hun såvelsom ham flyttet noget mere tøj der ind og flyttet det alt op på loftet,  men da havde de ikke set eller mærket til nogen ild, de havde ikke haft ild med sig, og havde ikke set nogen anden i tørvehuset undtagen Jens Lankens kone som i nogen tid havde stået og set på at vi flyttede tøjet op på loftet, da de var færdige dermed gik de ned til Lankens kone og ma-(?) hende ad, samt anmodede hende om selv at lukke døren. De gik derpå op til Niels Bødkers hvor de havde lånt kvarter, og da der just var en vognlejlighed kørte hun straks efter til Skonager til hendes forældre, for resten forsikrede hun på at hun aldeles ikke vidste noget til oplysning herom, eller kunne opgive nogen omstændighed som kunne lede til opdagelse af gerningsmanden, thi da de var i tørvehuset mærkede hun ikke noget til ild eller tegn til ild, hun vedblev på det

Document info
Document views485
Page views485
Page last viewedTue Jan 24 16:02:05 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments