X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 3 / 121

490 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 121

VARDES BRAND 1821.

"År 1821, den 16. juni blev på Varde Rådstue af byfoged Rosenørn med stokkemændene Søren A. Blinkenberg og Christen Kock sat en ekstra forhørs ret, på grund af, at man i aftes havde fået fuldkommen bevis på den fundet ild påsættelse i et Jens Lanken og Peder Foersum et tilhørende hus på Lille Kirkegaarden. – Det var nemlig tilfældet at i aftes omtrent kl.. 8; efter at man (sideskifte til pag. 493b) glædede sig til at have fået magt med branden i grunden således, at alle vedkommende kunne overlade sig til en hvile, hvortil de så højt trængte, blev det tilfældigvis af en klubvært Sørensen førte patrulje opdagen, at en tørv med ild i var stukken i taget ved endebjælken i det fornævnte hus, og alene havde angrebet og brændt omtrent 2 tommer ind i den bjælke men heldigvis ikke havde taget fat eller blevet til lurbrand.

  Da det var i mod natten, brandfolkene og alle øvrige udmattede og blev det besluttet, at nedrive taget af dette hus samt Jens Lanken såvelsom hans kone og ældste søn der straks blev arresterede fordi den påsættelse var sket i den ende af huset, som de ejede og beboede, og således at det var fuldkommen umuligt, at det kunne være sket anderledes end indvendig fra.

  Den opmærksomhed som denne begivenhed vakte, bevirkede at en anden omstændighed som under den almindelige forvirring, var forhøret af anmelde for Politimesteren kom samme for øret denne nemlig: at efter at man med yderste anstrengelse troede at have, og virkelig havde fået magt med branden på de tre punkter hvor den med og ved siden af vinden udbredte sig, nemlig op imod Nørreporten, mod Vesterport samt ved Apoteket og ned mod Smede Gade, opstod atter ild bag ved branden i Morten Jonassens hus i Gryder Gaden som var påsat, at denne brand straks udbredte sig og angreb den langt større del som siden afbrændte, og først blev standset ved Søren A. Blinkenbergs hus, købmand Christen Larsens hus, samt langs med den linie som går fra kirken og rådhuset tværs igennem byen til købmand Christen Larsens gård i Skoubogaden. – Slagter Schmidt fremstod for retten og forklarede, at da de bemærkede at det røgte op af Morten Jonassens hus var han den første som blev beordret til at efterse og standse denne ild, han kom altså først udvendig til huset, og så at ingen ild udvendig at se, han fik altså straks fat på en stige, løb

Document info
Document views490
Page views490
Page last viewedTue Jan 24 21:46:54 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments