X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 30 / 121

474 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 121

lys lue, uden at hun kan være i stand til at sige af hvilket det først kan være opkommet. – Til 3.resp: Ja. – Dimitteret.

    Da brandretten nu ikke skønnede at videre brandforhør med nogen nytte kunne afholdes, og de oplysninger samt mistanker som ved disse er fremkommet ikke længere henhører til brandrettens funktioner men formenes at måtte overgå til justitsens videre foranstaltning, så blev dette brandforhør hermed sluttet, for snarrest muligt tilligemed  de afholdte taksationsforretninger  over brandskaderne at vorde indsendt til behørige steder. – Brandretten hævet.

Rosenørn – N.Thoersen – S.Warthoe – Chr. Sørensen.

Testes: Chr. Mortesen  -  Jess Rabeck. (sideskifte til pag. 502a)

År 1821, den 28 juni blev på Varde Rådstue af byfoged justitsråd Rosenørn tillige på skriverens vegne en fortsættelse af det den 24 juni sidst påbegyndte punkters forhør, med testes Jens Haar og Christen Christiansen sattes forhørs ret. – Hvor da blev fremkaldt og løst for retten fremstillede Marthe Nielsdatter, som under første forhør har afgivet forklaring under punkt I.  som efter at være formanet til sandheds udsigende svarede  til de fornævnte spørgsmål jævnfør fol. 518. -  Til 15.resp: Nej. – Til 16.resp: Det ved hun ikke, hun kan ikke sige mere derom end hvad hun har forklaret. – Til 17.resp: Fordi hun ikke kan huske videre (og) i dette øjeblik ikke husker at have sagt sligt, ikke heller at hun havde været i den omhandlede samtale angående et landsbysted der skulle være afbrændt på den omforklarede måde. – Til 18.resp: Hun erindre aldeles ikke at have sagt noget sådant på stedet da vedkommende kom til huset, thi hun erindre ikke hvad hun sagde den aften, dog nægtede hun på given anledning at have været bekendt må hun have været betaget af megen harme over den ondskab som var vist mod dem ved at sætte ild på huset. – For øvrigt vedblev hun efter alvorligste formaninger og uagtet de gentagne Qvestioneringer som skete til hende at forsikre hendes uskyldighed og uvidende om samme, der havde gjort den omspurgte  gerning, nemlig ildspåsættelse i Lankens tørvehus. – Fratrådt.

    Dernæst VIII. Skræddermester Lankens kone Anne Marie Jensdatter som efter formaning til sandheds udsigende svarede til 15.resp: Nej. – Til 16.resp: Nej, det ved hun ikke, hun så hverken ham eller nogen af hans folk ved deres hus i disse to dage. – Til

Document info
Document views474
Page views474
Page last viewedMon Jan 23 17:30:31 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments