X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 32 / 121

433 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 121

timers tid, men siden på dagen var han for det meste ude med spanden ved sprøjten; af og til var han hjemme for at få noget at spise, og da så han ikke andre af sine søskende end de 2 mindste døtre, thi de andre var ude at tjene, hans fader så han ikke uden for den dag, hvor han for det meste fandt ham liggende i sengen, da han dels var udmattet af gangen, og tillige så vidt comp. kunne mærke havde han fået vel meget brændevin. – Sluttelig forklarede han, at hans fader nu var rejst til Aal Præstegaard for at arbejde. – Dimitteret.

    Dette forhør blev således sluttet for at indsendes til stiftamtmanden med hensyn til det allerede opdagede, og under forbehold (sideskifte til pag. 502b) af videre forhøres optagelse i anledning af den i Jens Lankens og Peder Foersums hus opdagede påsætning. Dagen efter branden samt efter at arrestantinden Martha Nielsdatter atter i arresten var hensat til sikker bevogtning. – Forhørsretten hævet.

Rosenørn.

Testes: Jens Haar – Christen Christiansen.

Mandagen den 2 juli 1821 blev retten sat af dommeren tillige på skriverens vegne med stokkemænd Erik Sandbek, Christen Christiansen, Christen Slagter og Jens Rabeck.

    Pkt. 8: Fra apoteker Helms her af byen blev fremlagt en begæring om to mænds udmeldelse der lyder således folie 521. Brandinspektør Warthoe der er kommissær for Den Almindelige (?) Assurance Compagni i København var i retten tilstede og i hans overværelse blev af retten udmeldt snedker Hans Ulrik Lokker og skrædder Christian Weis for at syne og taksere de møbler og effekter som bemeldte hr. apoteker Helms har reddet, deres skriftlige forretning derover skriftlig at forfatte, og sammen næste eller anden tingdag derefter ideligen at afsende såfremt ikke Assurance Compapniets kommission eller den brandlidte måtte have noget derimod at erindre.

    Ligeledes blev på begæring af rebslager Thoer Thoersen, udnævnt samme to mænd til en lige forretnings afholdelse over hans reddede møbler og effekter; hvilken forretning de på samme måde og inden samme tid haver at afholde og afhjemle. – Retten hævet.  - Rosenørn.

År 1821 den 4 juli blev på Varde Rådstue af byfoged justitsråd Rosenørn tillige på skriverens vegne med testes Erik Sandbek,

Document info
Document views433
Page views433
Page last viewedFri Jan 20 14:17:12 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments