X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 33 / 121

393 views

0 shares

0 downloads

0 comments

33 / 121

Christen Slagter og Jens Rabeck, hvor da blev foretaget sagen anlagt mod Herman Conrad Nielsen og Knud Christensen af Varde med flere, - og blev foreløbelig bemærket, at Jeppe Sørensen af Søgaard for medelst den indtrufne ildsvåde i byen ikke var blevet stævnet forud til (at) møde i dag. – Stevningen lyder således folie 522.  (Vedr. ikke "bybranden", hvorfor den udelades). – Sideskifte til pag. 503a:

År 1821 den 6 juli blev af Varde Rådstue af byfoged justitsråd Rosenørn tillige på skriverens vegne med testes Erik Sandbeck og Christen Christiansen alle Varde sat en forhørsret for med hensyn til den på Peder Pedersen Foersom og Jens Lankens deres hus opdagede påsætning af ild at fortsætte det under 24. og 28. juni sidste måned påbegyndte forhør, hvor amtets resolution i den anledning af 21 dennes blev fremlagt til indlemmelse og lyder således folie 523. Samtlige til i dag indkaldte blev på det alvorligste om sandhedsudsigende formanede, edens forklaring af lovbogen for dem oplyst, og den alvorliges betyde at de måtte afgive sådan forklaring som de i sin (?) sig til med ed at bekræfte, hvorefter de  en efter en blev særskilt afhørt.

    XII. Hans Tarp Bejer fremstod og svarede til de af retten fremlagte spørgsmål der lyder således folie 524. - Til 23.resp: Han mærkede intet dertil førend ved samme tid at brandfolkene var kommet derop efter at det for dem var anmeldt. – Til 24.resp: Derom ved han ikke videre end hvad han hørte på pladsen, at nemlig Peder Foersoms kone Marthe skulle have anmeldt det. – Til 25.resp: Bygningen var adskilt fra de andre med indkørsel ved hver ende, men hvorledes vinden var den aften erindre han ikke, så at han ikke kan (sideskifte til pag. 503b) sige for hvem ilden ville have været farligst enten naboer eller genboer. – Til 26.resp: Comp. er selv huslejer og ved ikke hvorledes husene er sat i brandkassen. – Til 27.resp: Nej. – Til 28.resp: Nej, han har ikke lagt mærke til nogen, da han var det meste ved syvtiden. – Til 29.resp: Det ved han ikke, da han ikke ved hvorledes huset er assuranderet. – Til 30.resp: Nej. – Til 31.resp: Comp. kom hjem fra Ringkøbings Marked ved slutningen af branden om torsdagen, og da havde de fleste i gaden deres tøj udflyttet, men da det blev roligt flyttede de ind igen, og comp. mærkede ikke til at nogen flyttede bort af deres tøj om fredagen. – Til 32.resp: Ja. – Dimitteret.

Document info
Document views393
Page views393
Page last viewedTue Jan 17 21:21:38 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments