X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 37 / 121

457 views

0 shares

0 downloads

0 comments

37 / 121

Nej, det havde alle så vidt hun erindre flyttet deres tøj ind torsdag aften og om fredagen, og hun så ingen flytte ud af deres tøj undtagen madame Hornbek der bor i deres hus. – Til 32.resp: Ja. – Fratrådt.

    Dernæst XXII. Christen Lanken som efter at være på det alvorligste formanet om edens vigtighed på ny blev præsenteret om alt hvad der angik den opdagede påsættelse af ild på hans forældres hus (sideskifte til pag. 504b) hvilket han alt forklarede aldeles overensstemmende med hvad han ved brandforhøret den 16 juni sidst havde forklaret, dog med den forandring, at han kunne ikke til visse huske om asken som lå på bjelken var kold eller lunken, men ild var der bestemt ikke oppe på bjælken, for øvrigt vedblev han på det helligste at forsikre at han ikke ved videre, at han var fuldkommen uskyldig, og at han ikke vidste hvem der var skyldig i denne gerning, hvorpå han atter på det alvorligste formanet til at sige sandhed og derpå aflægge sin ed om forlangende. – Blev dimitteret.

    Atter blev fremkaldt XXI´s. Comp. uhrmager Wulff, som svarede til 33.resp: Det var længe førend byen brændte at hun sidst havde været der ovre, om hendes mand havde været der den dag branden var ved hun ikke, men dagen efter branden var han ikke derovre, da han så vidt hun erindre lå til sengs det meste af dagen, da han var udmattet og havde så ondt i øjnene af røgen, og så vidt hun ved har han og lagt siden natten imellem torsdag og fredag, da han havde anstrengt sig for stærkt ved branden om torsdagen. – Dimitteret.

    Ligeså fremstod igen XX. Comp. uhrmager Wulff, der svarede til 33.resp:  Såvidt han erindre har hans kone ikke været der nogen af de 2 dage enten torsdag eller fredag, han selv var der om torsdagen omtrent ved den tid branden hørte op, da Jens Lanken havde kaldt ham ind for at vise ham hvorledes de havde måttet flytte alting ud, hvorfor han fortalte comp., at han i samme øjeblik var kommen hjem fra landet, men comp. så da ikke andet end alting var bortflyttet, ligesom alle andre steder i nærheden af ilden; han var ikke inde i tørvehuset, og ved aldrig at have været inde i samme. – Om natten var han hjemme ligesom også om fredagen, men han var ikke ovre hos Lankens siden, thi han hørte af folk i byen, at han lå i sengen og var drukken. – Dimitteret.

    Igen XXIII. Peder Pedersen Foersom som svarede til 23.resp: Han var her på torvet ved brandfolkene da det blev opdaget. – 24. forbigået. – Til 25.resp: Han ved ikke hvilket hus der skulle være mest

Document info
Document views457
Page views457
Page last viewedSun Jan 22 08:37:48 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments