X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 38 / 121

454 views

0 shares

0 downloads

0 comments

38 / 121

udsat, dog lå Stobberups bygning på den ene side og Tøste Mikkelsen på den anden side nærmest ved da de kuns var adskildte fra dette sted med smalle indkørsler. – Til 26.resp: Derom ved han intet, han ved ikke engang hvor meget deres eget er forsikret for. – Til 27.resp: Nej. – Til 28.resp: Nej. – Til 29.resp: Derom ved han som meldt intet. – Til 30.resp: Nej. – Til 31.resp: Nej, deres tøj var flyttet ind om torsdag aften, og blev ikke flyttet ud førend huset skulle nedbrækkes – Til 32.resp: Ja. – Til 33.resp: Han har ikke været inde hos ham, allermindst i hans tørvehus, hvor han ikke havde noget at bestille; om nøglen var i eller var aftagen ved han ikke, den sad så tit deri. – Han vedblev at forsikre sin uskyldighed under tilbud af ed. – Dimitteret.

    Endelig fremstod V. løs og ledig for retten den arresterede Peder Pedersen Foersom's kone Marthe Nielsdatter som forhen under nr. V. har afgivet forklaring; hun svarede til 23.resp: Hun vidste ikke noget derom førend Lankens kone kaldte på hende og viste hende det. – Til 24.resp: Comp. gik først hen til de folk som var flyttet ind til dem efter branden, om at flytte ud igen, og derefter gik hun til Tøste Mikkelsens kone som igen advarede brandfolkene. – Til 25.resp: Svarede samstemmende med næstforegående comp.. – Til 26.resp: Derom ved hun intet, deres eget tror hun var lavt assuranderet, så det næppe kan bygges for forsikringssummen.  – Til 27.resp: Nej, derom ved hun intet. – Til 28.resp: Nej hun så ikke andre end Jørgen Damgaards kone som forhen er omforklaret. – Til 29.resp: Hun troede de ville have stort tab derved. – Til 30.resp:  Nej. – Til 31.resp: Hun havde flyttet deres tøj hjem torsdag aften, og de havde intet siden flyttet ud førend da huset blev nedbrækket. – Til 32.resp: Ja. – Til 33.resp: Hun var inde i stuen og hjalp Lankens dreng Christen at flytte noget tøj ud medens det brændte i byen, thi ingen af forældrene var hjemme. Lankens kone kom først hjem da de havde alt tøj udflyttet, om hun var der inde hos dem dagen efter branden om fredagen erindre hun ikke, men i deres tørvehus har hun ikke været i 6 uger. – Hun vedblev  (sideskifte til pag. 505a) i øvrigt som hidtil at forsikre sin uskyldighed, og tilbyde ed for, at hun ikke vidste hvem der havde gjort det eller videre at forklare end hvad hun allerede har forklaret. – Uagtet den mod arrestanten værende mistanke, troede dommeren dog at kunne med hensyn til sammes usikkerhed indtil videre (?) arrestanten, hvorfor hun blev sat på fri fod, og forhøret for i dag hævet.

Document info
Document views454
Page views454
Page last viewedSat Jan 21 23:49:39 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments