X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 39 / 121

377 views

0 shares

0 downloads

0 comments

39 / 121

Rosenørn. – Testes: E. Sandbeck og Christen Christiansen.

År 1821, den 7.juli blev på Varde Rådstue, af byfoged justitsråd Rosenørn tillige på skriverens vegne med testes Jens Rabek og Christian Slagter sat en ekstra ret, til forsættelse af sagen anlagt af Institionen kontra Morten Jonassen af Varde.

    Den af stiftamtmanden udstedte ordre til aktion lyder således folie 518! – Dommeren fremlagde til actens følge en udskrift af det den 27. juni sidst sluttede brandforhør, samt af det under 28. juni sidstleden sluttede justitsforhør. – Endelig blev fremlagt til indlemmelse den til i dag udtagen stævning samt præstationer til de for retten i dag mødende comparantere der ses folie 518. - Samtlige til i dag indstævnede vidner og comparanter var for retten mødte ligesom og var tilkaldet Christen Tøstesen af Alslef. – Retten forelæste samtlige comparentere  edens forklaring af dombogen, og tilkendegav dem, at de måtte afgive sådan forklaring som de i det tilfælde at samme kendes alt efter sagens beskaffenhed kunne ske, med ed trøster sig til samme at bekræfte.

    Derefter blev løs og ledig for retten fremstillet  Morten Jonassen og i hans nærværelse blev fremkaldt I. Rodemester, købmand Teubuer Hansen her af byen, som svarede til 1.resp: Ilden standsede ved Peder Møller smeds bygning der tilhører Iver Meilbye, beliggende i Smedegaden, hvilket hus endnu står, på de andre steder var comparanten ikke tilstede da det blev dæmpet. – Til 2.resp: Comp. kan ikke i den henseende forklare videre end hvad angår det hjørne af branden hvor han havde post, og var da efter hans skøn ved den første brand lagt i aske - hele slippen fra Nørre Gaden ned til Smede Gaden så vidt den er brændt. Om såkaldte Nicolai Kirke Stræde, nemlig nr.43 Peder Lauridsens byvåning, nr.44 Peder Hallums gård, nr.45 Jens Nielsen Bek Huses sted, nr.46 Svend Christensens Lunds sted, nr.47 Hans Christensen Lynes sted, samt i Smede Gaden nr.48 Laust Sindbergs gård, nr.49 Anders Jensens gård, nr. 50 sammes iboende gård, nr.51 Christian Peder Jørgensens sted, og nr.52 Boile Henriksens gård. – Denne sidste gik nærmest ned til det sted Peder Møller smed har i leje, og han havde da fået det standset, således, at hvad der siden brændte såvel i Nicolai Kirke Gade som af de steder der ligger på Nicolai Kirkegaard alt sammen blev optændt ved den ild som kom imod dem fra Vester Gaden, dog bemærkede comp., at han

Document info
Document views377
Page views377
Page last viewedMon Jan 16 16:09:20 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments