X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 4 / 121

456 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 121

ned på loftet, og fandt her at det røg ud af taget, uden at ild var at se, så at han ikke kunne skønne rettere end at ilden måtte være ind kommet af midten af tækket, han fik det dæmpet med vand således, at han troede det uden fare, og da der var vand på loftet, så at en mand magelig kunne holde det vådt overlod han det til husets ejer Morten Jonassen som altid havde været bekendt for en pålidelig, så han anså hans nærværelse på andet sted nødvendigen og forlod huset. På loftet forefandt han en træsko omvendt med bunden i vejret, hvori lå en glød omtrent som en liden næve, denne glød fik han slukket aldeles, og på sit spørgsmål til Morten Jonassen om hvem der kunne have tabt træskoen fik han det svar, at han ikke vidste hvorledes samme var kommet der. En halv time efter at han var gået bort, brød ilden igennem taget og antændte således huset.

  På given anledning forklarede Smidt for øvrigt, at træskoen var lagt så langt ind på loftet, at han ikke kunne skønne at den var kommet ind fra husboerne, men måtte være bragt op inden fra, ligesom han og bemærkede, at der ikke var nogen loftsstige der inde den gang han kom der, men at han tog en fra gaden der ind.

  Atter fremstod Martin Hauntrup som bor i samme gade næst ind til Morten Jonassen, og hvis bolig netop blev stukken i brand med dennes hus, han forklarede, at han var gået ind i Morten Jonassens hus efter at den første røg var dæmpet, han var løbet igennem døren ind i huset men mærkede aldeles ingen folk der ligesom han ikke heller så nogen betydelig tøj inde i huset, men han så så vidt han erindre, at stigen stod ved opgangen til loftet og det varede ikke så kort efter end at ilden atter udbrød, og da brød det langs ud ved mønningen.

  Morten Jonassen fremstod og forklarede, at da branden i byen opstod var han ikke hjemme men i kæret, da han kom hjem var det næsten dæmpet ved Vestergaden, men (sideskifte til pag. 494a) noget efter kom folk og sagde der var ild i hans hus, han rendte da ind tilligemed slagter Smidt, Tomas Gabel foran, og fandt således som Smidt har forklaret, at umulig ingen ild var at se men blot røg ud af tækket, og viste Smidt ham da den forhen – omforklarede træsko med ild under, om det kan tænkes muligt, at den var bragt ind igennem loftslemmen han vidste ikke at sige da de troede at have det slukket gik Smidt sit arbejde. Comporaten havde en spand med vand på loftet men kastede aldeles intet deraf på tækket, da han ikke mærkede noget, og troede det var aldeles slukket og noget efter at Smidt var gået kom

Document info
Document views456
Page views456
Page last viewedSun Jan 22 06:34:48 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments