X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 40 / 121

489 views

0 shares

0 downloads

0 comments

40 / 121

ikke havde set dette brænde, efter at han den gang fik en anden post, men han er temmelig overbevist om at det ikke var antændt fra den første brand, dels fordi det alt var i behold, da han efter ordre forlod den førstnævnte post, dels fordi Peder Møller Smeds lejehus som var det sidste da han forlod stedet der, endnu blev confereret, og altså dersom ilden var kommen fra den anden side, nødvendig måtte have været et af de første steder der måtte have været blevet brændt. – Til 3.resp: Forbigået. – Til 4.resp: Nej, han ved ikke videre om at ilden som brændte Nicolai Kirkegade og Nicolai Kirkegaard kom fra Vester Gaden det så han, men hvorledes ilden opkom i Vester Gaden så han ikke, thi da han forlod hjørnet af Vester Gaden ved Apotekerens var der ikke ild i noget sted på Vester Gaden, det han kunne se eller erfare. – Tiltalte blev adspurgt om han i den anledning havde noget at erindre, eller havde comp. noget at tilspørge, og da han dertil erklærede (sideskifte til pag. 505b) at han intet havde så bekræftede comp. sin forklaring med lovens ed, og blev fra retten dimitteret.

     Atter II. Thoer Thoersen, rebslager og borger her af byen som til 1.resp. svarede: Comp. kan ikke forklare videre, end at førend ilden kom op i Gryder Gaden i Morten Jonassens hus var den første brand som kom fra Nørre Gade standset ved tømmermand Niels Mikkelsens hus som endnu var bevaret, og ikke heller var der nogen ild endnu i Gryder Gaden eller den vestligste side af Hospitalsgaden, ligesom der ikke heller så vidt han ved var noget hus antændt i Vester Gaden, så at hvad der var brændt førend Morten Jonassen kom i brand så vidt han kunne skønne bestod i, Nørre Gaden, nemlig af  nr.30 Christen Torbøl, nr.31 Christen Dÿres, nr.32 Christen Hansen Uhrmager, nr.33 Peder Christen Møllers, nr.34 Niels Munkemanns enkes lejevåning, nr.35 Johanne Wridmanns, nr.36 Ole Christensens, nr.37 Herman Conrad Nielsen, nr.38 Peder Bergs, nr.39 Peder Lauridsen Skomager, nr.40 Christen Weise skræder, nr.41 Comparentens lejevåning, nr.42 Jeppe Lunds hus, …..endelig, nr.6 baghuset af apotekerens gård som ellers ligger i Vester Gaden. Dernæst af Hospitals Gaden; nr.27 Jens Bruuns gård, nr.48 Hans Peder Hansens dito, samt nr.49 farver Warthoes lejevåning. Alt dette øvrige som brændte af Gryder Gaden, Hospitals Gaden og Vester Gaden, anså comparenten at være en følge af den hos Morten Jonassen opkommen ild, hvorimod han ikke er i stand til at opgive hvor de 2 forskellige brande gik sammen i Smede Gaden, da han ikke var på den side af ilden. – 2.resp: som under den

Document info
Document views489
Page views489
Page last viewedTue Jan 24 21:14:43 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments