X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 41 / 121

434 views

0 shares

0 downloads

0 comments

41 / 121

forhen besvarede. - Til 3.resp: Nej, og da den pågældne ikke med den aflagte forklaring havde noget at erindre, bekræftede han sin forklaring med lovens ed, hvorfor han fra retten blev dimitteret.

     Atter III. Tømmermester Niels Mikkelsen som svarede til 1.resp: Aldeles overensstemmende med næstforegående comparent, såvel i henseende til san…….ger som de afbrændte bygninger, dog med den bemærkning, at han ikke til vise ved om Hans Frises enkes sted i Vester Gaden var brændt ved den første brand, dog tror han det ikke, thi han så ikke nogen ild på den søndre side af Apoteket, og det vil efter hans formening ikke vil have været muligt, at dette hus var kommet i brand, uden at hele Vester Gaden med det samme ville have kommet i brand. – 2.resp: Som under 1. herover. – 3.resp: Forbigået. – Til 4.resp: Nej, den pågældende erklærede, at han ikke selv så at hans svigermoders Hans Frises enkes gård, var brændt, ved første brand, men han havde af andre hørt at det blev antændt af hr. Niels Larsens gård, som han ved blev antændt ved ilden fra hans sted, og da han ikke havde noget med den aflagte forklaring at erindre, bekræftede comp. dem med lovens ed og derefter fra retten dimitteret.

     Igen fremstod IV. Rodemester, slagter Smidt her af byen som svarede til 1.resp: Aldeles overensstemmende med de i et og alt med de sidst foregående comparentere, dog med det tilføjende, at da han gik bort fra Morten Jonassens hus efter som at han efter formening havde slukket ilden første gang i Morten Jonassens hus var der ikke ild i Hans Frises enkes hus eller noget andet hus ud til Vester Gaden thi apotekerens laboratorium som var afbrændt vendte ud til Nørre Gaden, videre så han ikke til hvor det var standset, fordi han gik omkring for at skaffe vandtønder, og først kom tilbage til branden da han hørte der var kommet ild i Morten Jonassens hus og Vester Gaden. – Til 2.resp: Forbigået. – Til 3.resp. Efter at hans under 16. og 21. juni dennes forklaring her for ham var oplæst: Ja. – Til 4.resp: Nej. – Og da den pågældende intet havde imod den af comp. afgivne forklaring, bekræftede han dem med lovens ed, og derefter fra retten dimitteret.

    Derefter V. Fattigkasserer og rodemester Sønderby her af byen som svarede til 1.resp: Comp. kan ikke sige sådant bestemt, thi da ilden var standset ved Niels Mikkelsens i Hospitals Gaden, gik han derfra til Nicolai Kirkestræde og Nørre Gade, og da branden på sidste sted var dæmpet, men han derimod så at det var optændt

Document info
Document views434
Page views434
Page last viewedFri Jan 20 16:35:15 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments