X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 42 / 121

405 views

0 shares

0 downloads

0 comments

42 / 121

i den østre ende af Smede Gaden, nemlig i Peder Jensens og Laust Sandbergs huse (sideskifte til pag. 506a) gik han hjem for at søge ………. få sit tøj bortført, og inden han kunne komme tilbage igen var allerede hele Nicolai Kirke Gade brændt og ild udbrudt i de huse som brændte på  Nicolai Kirke Gaarden. – A forbigået. – Til 4.resp: Nej,            ……….end hvad han har hørt om Morten Jonassens en af ham selv tilstående gerning. – Da tiltalte ikke havde noget imod den afgivne forklaring at erindre, bekræftede comp. sin forklaring med lovens ed og blev fra retten dimitteret.

    Derpå VI. S….mester Iver Sand, som svarede til 1.resp: Comparenten var med ved sprøjten at slukke på ilden af hjørnet af Nicolai Kirkestræde og Smede Gade, på det sted han gik næst indtil Peder Møller Smeds sted i Smede Gaden og da brændte såvel Peder Jensens som Laust Sandbergs steder allerede, men det var ikke ganske standset endnu, da han fik ordre at retirere med sprøjten ned til Vester Gaden, han gik i Nicolai Kirke Gade etøjeblik fra sprøjten fordi han frygtede hans børn ikke var kommet ud, og inden han kom ud af huset igen kom der så stærk en røg op fra Vester Gaden mod ham,  at han ikke kunne komme igennem, men måtte gå tilbage over kirke gården hvor der den gang ingen fare var, og således gik han uden omkring op til sprøjten ved rådhuset. Endskønt han derfor ikke var til stede dette øjeblik branden blev standset ved Peder Møller Smeds hus, så kan han dog med temmelig vished skønne, at den ild som har fortæret Nicolai Kirke Gaden og Nicolai Kirkegaard er kommen fra Vester Gaden, og at derimod ilden fra Nørre Gaden ikke medtog flere huse end dem der ligger norden og østen for Peder Møller Smeds nemlig Boile Hjulers, Peder Jensens, Christian Peters og Laust Sandbergs i Smede Gade samt alle de steder, der var brændte i Nicolai Kirkestræde. – 2.-3.resp. Forbigået. – Til 4.resp: Nej. - Den tiltalte havde ikke noget mod comp. forklaring at erindre, hvorfor han bekræftede samme med lovens ed, og derefter fra retten demitteret.

     Derpå VII. Skræddermester Conrad Gundesen Stau, som svarede til 1.resp: Han blev efter at ilden var standset ved apoteket komman-deret ned i Nørre Gaden, og da de forlod apotekerens ejendom var der ikke ild i noget hus i Vester Gaden ligeså i Hans Frises enkes hus også den gang stod ubeskadiget; da de kom til Nørre Gaden fandt de at ilden der var dæmpet, og gik derfor med sprøjten ned til Smede Gade og Nicolai Kirkestræde hvor ilden var fløjet hen fra Nørre

Document info
Document views405
Page views405
Page last viewedWed Jan 18 11:09:21 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments