X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 43 / 121

396 views

0 shares

0 downloads

0 comments

43 / 121

Gaden, og antændt Peder Jensens,, Laust Sindbergs og Christian Peder Jørgensens huse, og med videre udbrændte Bøjle Hjulers hus, hvorimod de fik det standset ved Peder Møllers lejehus der tilhører Iver Meilbye. Alle de øvrige huse af Nicolai Kirkegade som ligger sønden og vester for bemeldte Peder Møller Smeds hus i Nicolai Kirkegade og Smede Gade anså han bestemt for at være antændte ved branden fra Vester Gaden af, derimod kan han ikke med bestemthed sige, om ikke de 3 steder som ligger på Nicolai Kirkegaarden nemlig canceliråd Øllgaards lejevåning, Jens Dyreborgs og Niels Kristens huse, blev antændte fra Laust Sindbergs af, og således var en følge af branden fra Nørre Gaden. – 2. Forbigået. – Til 4.resp: Nej. – Da den tiltalte havde intet noget at erindre ved comp. afgivne forklaring, bekræftede denne sin forklaring med lovens ed, og derefter fra retten dimitteret.

    Dernæst VIII. Assistent ved sprøjten nr.2, Søren Rygaard, som svarede til 1.resp: At han ikke kan sige bestemt hvorvidt ilden af første brand gik, thi i medens han var ved sprøjten og slukke, var de ved Peder Møller Smeds hus, og da han gik et øjeblik hjem for at få nogen forfriskning var ilden allerede udbredt sig ind på kirkegården, så at sprøjten var flyttet over til Niels Kristens hus, der var det sidste som brændte på dette hjørne, men enten ilden dertil var kommen fra Nørre Gaden eller fra Vester Gaden kunne han som fraværende ikke sige (sideskifte til pag. 506b). 2.-3.resp. Forbigået. – Til 4.resp: Nej. – Den tiltalte havde intet imod denne comps. forklaring at erindre, hvorefter denne bekræftede sin erklæring ved lovens ed, og derefter fra retten dimitteret.

    Igen IX. Gade……… Chrkisten Tøstesen af Alslef i Schads Herred som efter fomaning angående sandhed udsigende, - svarede til 5.resp: Ja. – Til 6.resp: Han havde haft en kobber kedel at bære vand i som han havde sat ind på Morten Jonassens forstue fordi han hellere vilde have et trækar at bære vand i, og da han derefter kom op på gaden igen ved apoteket så han røgen slå ud langs hen af tækket af Morten Jonassens hus, han løb derfor straks hen og greb den nævnte kedel som han løb ind til Jens Mariagers med da han havde lånt den af dem, og denne boede i det 2'det hus fra Morten Jonassen, i det han løb der forbi stod der nogle fruetimmer, og sagde nu er der ild i træskoen, så snart han var kommet ud i Jens Mariagers hus så han at luer fløj op igennem taget af Morten Jonassens hus og forblev derfor hos Jens

Document info
Document views396
Page views396
Page last viewedTue Jan 17 23:53:41 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments