X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 44 / 121

413 views

0 shares

0 downloads

0 comments

44 / 121

Mariagers for at hjælpe dem at rede. – Så i øvrigt bemærkede han at han ikke gjorde sig nogle mistænkelige tanker ved disse ord da han hørte dem, men troede, at den mand havde haft træsko at sælge. – Til 7.resp: Han kendte dem ikke, og han lagde ikke så nøje mærke til dem at han troer at han kan kende dem om han så dem, da han ikke tænkte på at lægge mærke til det i dette øjeblik; - for øvrigt var det så vidt han kan erindre at par aldrende fruentimmer. – Til 8.resp: Efter at Morten Jonassens kone og 2 ældste døtre for ham var forestillede, comp. det er han ikke i stand til at sige. – Til 9.resp: Han var endog kommen til branden et øjeblik førend det skete og havde ikke båret uden en kedel fuld vand med den omtalte kedel, men hun slap som forhen forklaret ud af huset et øjeblik efter, og hændte såvel i Niels Larsens lade som de ved siden deraf liggende huse i Gryder Gaden. – Til 10.resp: Nej det må have været sket førend han kom der, thi han hørte det siden fortalt, og det var endog det der gav ham anledning til at lægge mærke til de ord han havde hørt om træskoen. – Endelig blev han adspurgt om 4.resp: Nej, - han aflagde derpå sin ed, efter at Morten Jonassen intet havde imod hans forklaring at erindre haver derefter fra retten dimitteret.

    Atter fremstod XI. som tilkaldt Peder Møller Smed her af byen som svarede til 1.resp: Efter at ilden var slukket ved Niels Mikkelsens hus i Hospitals Gaden kom han med den sprøjte han stod ved ned i Nicolai Kirkestræde ved Jens Bek Hjulers hus, hvor fra de igen returneret til hjørnet af bemeldte stræde og Smede Gade lidt ind til det hus comp. beboede. – Comp. hus blev ved hjælp reddet fra antændelse, og Boile Hjulers hus var så vidt allerede ved hjælp indbrændt, at de troede at være sikker for fare fra samme, da sprøjten blev kaldt ned til Vester Gaden. – Comp. så at der var ild i den nord vestre side af Nicolai Kirke Gade men så vidt han kunne se var der den gang ikke ild inden i den anden side af gaden eller i nogle af de steder der ligger på Nicolai Kirkegaard, han var derfor af den bestemte formening at samtlige disse steder var afbrændte ved den fra Vester Gaden komne brand, dog uden han ganske bestemt tør sige det, fordi han ikke med sikkerhed så hvorvidt ilden i Peder Jensens samt Laurs Sindbergs huse vare udbrændte, dog synes det ham efter vidners beskaffenhed ikke rimeligt, at det derfra kunne gå over de nævnte huse. – Til 2.resp: Forbigået. – Til 4.resp: Nej,  tiltalte havde intet herimod at erindre hvorfor comp. bekræftede sin forklaring med

Document info
Document views413
Page views413
Page last viewedThu Jan 19 05:26:51 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments