X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 45 / 121

438 views

0 shares

0 downloads

0 comments

45 / 121

lovens ed, og derefter fra Retten dimitteret.

    Derpå XII. Morten Jonassens søn Hans Friis Mortensen som efter formaning til (sideskifte til pag. 507a) sandheds udsagn svarede til 11.resp: I hans mester ……………… som ikke kom hjem førend efter branden. – Til 12.resp: Han kom til hans forældres hus da det første gang røg ud af tækket, men han var ikke på loftet. – Til 13.resp: Han var ikke på loftet. – Til 14.resp: Nej, dertil mærkede han intet thi han var der kun så meget som et kvarter på den tid det første gang begyndte at ryge af taget, hvorpå han løb tilbage til hans mesters som imidlertid var brændt, og da han atter kom til hans faders hus var det allerede faldet. – Til 15.resp: Han tog den ud fordi de ville have en stige udvendig for at gå op på taget at slukke, og blandt dem der brugte den tror han var en svend af Thoer Thoersens som nu arbejder hos Jens Mariager, men hvis navn han ikke ved han gik også selv med op på taget for at slukke. – Til 16.resp: Derom vidste han intet førend hans fader selv sagde det til ham, at der var lagt en træsko derop på loftet med ild i, men uden at han sagde, hvem det var af. – Til 17.resp: Hans moder havde ikke talt derom. – Til 18.resp: Det ved han ikke. – Til 19.resp: Han var den tid inde at redde hos Haunstrup, og der hørte han folk sige, at det røg ud af tækket. – Til 20.resp: Nej, den anden gang var huset faldet ned (da) han kom dertil. – Til 21.resp: Nej, han ved ej videre, og forsikrer derpå (at) gøre sin ed med en god samvittighed. – Til 22.resp:  Nej. – Til 23.resp: Nej. – Dimitteret.

    Atter XIII. Morten Jonassens datter Johanne Mortensdatter, som svarede til 22.resp: Nej. – Til 23.resp: Nej. – Til 24.resp: Ja. Dimitteret. – XIV. Morten Jonassens datter Kirsten Mortensdatter, som svarede til 22.resp: Nej. – Til 23.resp: Nej. – Til 24.resp: Ja. – Dimitteret. – Igen XV. Morten Jonassens søn Jonas Mortensen, som svarede til 22.resp: Nej. – Til 23.resp: Nej. – Til 24.resp: Ja. – Dimitteret.

    Endelig XVI. Morten Jonassens kone Maren Hansdatter som svarede til 22.resp: Nej, hun nægtede det ikke, og erfarede det aldrig af ham selv, ikke heller ved hun at hun i nogen måde kan tilregne sig nogen skyld i denne hans brøde. – Til 23.resp: Nej, han har aldrig forhen derom ytret noget. – Til 24.resp: Hun vidste ej videre, og forsikrede, at hun er villig til at bekræfte sin forklarings rigtighed såvel som hun i aftes har aflagt, som da hun forhen for forhøret og Retten har afgivet. Hvorfor hun fra retten blev dimitteret.

Document info
Document views438
Page views438
Page last viewedFri Jan 20 20:12:36 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments