X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 47 / 121

435 views

0 shares

0 downloads

0 comments

47 / 121

han den tid var i rebslager Thoersens gård, og da hjalp der at bjerge. – Til 30.resp: Nej. – Dimitteret, efter at han ved ed har bekræftet (sit udsagn for retten).

    Dernæst blev XVIII. David Joachim Drage, som er bosiddende i Janderup sogn og forklarede, at han den dag ilden udbrød her i byen arbejdede han hos rebslager Mariager der bor i samme gade som Morten Jonassen boede, hvorefter han svarede til 25.resp: Han så da det begyndte at ryge ud af taget, da han på den tid var med en brandspand for at bære vand i den gade hvor branden før var. – Til 26.resp: Derom hørte han intet. – Til 27.resp: Ja, han kom op på en stige der netop kunne nå til taget, og således stod han med den ene fod på Morten Jonassens hus og med den anden på naboens hus, og kastede vand op hvor det røg ud af taget. – Til 28.resp: Han lagde ikke mærke til hvem der bragte stigen eller hvorfra den kom, da den var for kort til at være en hus- eller brandstige. – Til 29.resp: Nej, da han gik fra huset var der ikke røg at mærke og han anså det for ganske slukket, og derefter gik han ned i byen og kom ikke til det hjørne af byen førend ilden allerede var næsten udbrændt der. – Til 30.resp: Nej, comp. bekræftede derpå sin forklaring ved lovens ed, og blev derpå fra Retten dimitteret. – Ligeledes blev den tilstedeværende Hans Friis Mortensen fra Retten dimitteret.

    Arrestanten blev udspurgt om der var flere oplysninger (sideskifte til pag. 508a) som han ønsker tilvejebragt, eller om der var andre omstændigheder  som endnu ikke for retten var opgivne denne sag betræffende. Hvortil han svarede: Nej, han vidste ikke videre til oplysning om denne sag, og da dommeren ikke skønnede at videre undersøgelse i denne sag kunne anses nødvendig, men at alt muligt så vidt gørligt den pågældende person og deliqtien  angående var undersøgt så nøje som muligt blev denne sags behandling således foreløbelig sluttet. – Sagen udsat til i dag 8 dage, til hvilken tid Aktor formodes at ville være i stand til at fremkomme med sit indlæg, da han tillige med Qitgem  så snart muligt skal være overleveret sognepræstens attest om tiltaltes n.. del m.v., samt byfoged forretning om hans bos tilstand. – Arrestanten blev derpå atter i arresten hensat. – Ekstra Retten hævet.

Rosenørn – Chr. Mortensen – Christen Christiansen.

Document info
Document views435
Page views435
Page last viewedFri Jan 20 16:52:23 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments