X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 48 / 121

409 views

0 shares

0 downloads

0 comments

48 / 121

Mandag den 16. juli 1821, blev Retten sat af dommeren tillige på skriverens vegne med stokkemænd Christian Slagter, Erik Sandbek, Christen Christiansen og Jes Rahbeck alle af Varde.

1. Obligation af Morten Jonassen i Varde til farver S. Warthoe ibid.    

    for 45 rdl. sølv mod 2 prioritet i det sted, nr.45, på Gryder Gade, til   

    30rd. grundtakst af 24.juni 1820. Lyder folie 319 i pantebogen.

2.  Do af Morten Jonassen i Varde til farver S. Warthoe ibid. for 35

     rdl. sølv, mod 3.prioritet i ovenstående pant m.v.; dateret 4.juli  

    1821, lyder folie 319 i pantebogen.

Rosenørn.

År 1821, den 20. juli blev på Varde Rådstue af byfoged justitsråd Rosenørn, tillige på skriverens vegne med testes: C. Sandbek og Christen Christiansen sat en ekstra ret. – Hvor da blev foretaget sammenlagt af  Justitsen mod Morten Jonassen i Varde blev foretaget efter at arrestanten var løs og ledig for retten fremstillet.

    Aktor P. Lorensen mødte og fremlagde sit skriftlige indlæg af i gårs dato ved (sideskifte til pag.508b) denne påberåbte bilag, som han bad modtaget dette til indlemmelse og denne til vedheftelse, samt tilbageladende ham udlånte sagers akter og dokumenter, samt indlagde sagen. – Retten modtog forskrevne dokumenter som i indlægget anført, og lyder da som bliver at indlemme således: Folie 519-521. Endskønt dommeren troede det af det forhen i sagen passerede oplyst, at Morten Jonassens hus var således beliggende, at dets antændelse havde været skyld i den største del af branden, samt at Morten Jonassen med koldt overlæg måtte kunne have indset de indbrændte følger hans handling havde, så blev Morten Jonassen dog en på grund af  Aktens indstilling adspurgt: a/ Om han ikke erindre sig at hans hus lå imellem lutter stråtækkede bygninger, og om ikke også hans genbo Niels Lassens gård var for en del tækket med strå, b/ om han ikke havde lagt mærke til at vinden blæste ind lige fra hans hus på hans genbo Hr. N. Lassens gård, og at Gryder Gaden var en meget snæver gade, og endelig, c/ om han da slet ikke kom i tanker om, at når hans hus kom i brand, var det næsten uundgåeligt, at ilden jo måtte udbrede sig betydeligt.

Og svarede han dertil: a/ Ja, han erindre vel sådant, på Hr. N. Lassen gård var der tagsten på lige fra hjørnet og så langt ned i Gryder Gaden

Document info
Document views409
Page views409
Page last viewedWed Jan 18 18:40:53 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments