X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 49 / 121

425 views

0 shares

0 downloads

0 comments

49 / 121

som et stykke forbi hans hus. – Til b. resp. hvorledes vinden var kan han ikke erindre, thi han lagde ikke mærke dertil, thi medens det brændte i Nørre Gaden så han ikke meget til ilden, men blev inde i hans gård at redde, fra den tid han var kommet hjem fra marken, og da det tændte op i hans hus bredte ilden sig til begge sider næsten lige stærkt, thi fra hans hus af om hjørnet og op af Hospitals Gaden lå de stråtækte huse meget tæt sammen, så at der ikke var mere rum imellem dem end åben indkørsel og et lidet plankeværk; - Til c. resp: Nej, det  havde han ikke i tankerne, thi ellers havde han vist ikke gjort den gerning, men han kan godt huske at det var tørt vejr og stærk blæst, endelig vedblev han at forklare at han ikke havde sat ild på efter at Smidt var gået bort, og troede at have slukket det, hvorimod han tværtimod var særdeles glad ved at hans gerningsfølger efter hans formening var forhindret.   

    Defensor prokurator Guldager fremlagte sit defensorat derefter, og begærede udsættelse til næste mandag formiddag klokken 10 slet, for imidlertid at udarbejde og forfatte sit defensorats indlæg der er angivet folie 521, i henseende til vider oplysning om hvor stor skade Møbel Assurance Kompagniet kan have haft med den skete brand, forbesat dommeren at erholde og på mandag at fremlægge en attest fra Møbel Assurance Kompagniet kommissionens brandinspektør Warthoe. – Retten bevilligede den begærede anstand af defensor, og efter at arrestanten var igen i arresten hensat, blev Ekstra Retten hævet.

Rosenørn.  Testes  E. Sandbeck - Christen Christiansen.

År 1821, den 21'de juli  blev af byfoged justitsråd Rosenørn tillige på skriverens vegne, med testes Christian Mortensen og Erick Sandbek, sat en ekstra forhørsret, til contien atter af det den 6'te dennes hævede forhør branden her i byen angående de exvisitioner som ved denne forhørs bliver at bevise således folie 524.

    For retten fremstod derefter XXIV. Skræddermester Christen Dÿhre, på given anledning forklarede han foreløbelig at han sad ved den anden ende af bordet ved et spædt barn ved brystet, da de just blev var at det slog en stærk røg ned i gaden således at de næppe kunne se        tværs over samme, de sprang derpå begge op og løb ud af gadedøren og hans kone gik med det samme bort med barnet, derimod kunne comparenten ikke se nogen ild men blot noget stærk

Document info
Document views425
Page views425
Page last viewedThu Jan 19 22:14:55 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments