X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 51 / 121

467 views

0 shares

0 downloads

0 comments

51 / 121

huset at bjerge andet.

    Om aftenen og natten efter branden fik han Peder Rasmussen Post til at køre det vigtigste af det bjergede ned til hans svoger skomager Falk. – Til 36 resp: Nej, ikke inde i huset, i gården hjalp Christen Uhrmager ham, og måske hans børn, som han ikke ved til visse. – Til 37 resp: Da han kom ud af hans bagdør var såvel Christen Uhrmagers som hans eget hus i fuld brand, og så vidt han erindre var en del (sideskifte til pag. 509b) af tækket allerede faldt af begge disse huse, han så ingen af Christen Uhrmagers folk førend efter at han var kommet tilbage fra Hospitalsgaden hvor han var gået et øjeblik hen for at hjælpe at slukke, thi da han kom herfra tilbage havde heden af de nedbrændte huse begyndt at tænde i nogle af de sengeklæder han havde smidt ud i gården, og så vidt han ved havde Christen Uhrmager og søn allerede begyndt at slæbe dem og nogle af fjælene længere fra ilden inden han kom til dem. – Til 38 resp: Nej ikke i begyndelsen af branden, det temmelig længe efter. – Til 39 resp: Han ved ej andet end hvad Peder Møller selv har sagt, at han nemlig var kommet ganske kort før branden.

    Til 40 resp: Han har protokolleret gæld 150 rigsdaler sølv til skomager Falk og 100 rigsdaler sølv til portør Wilstrup i Borris, men af disse sidste har han kun modtaget 25 rigsdaler sølv, da præsten havde lovet ham at sende ham de øvrige i snapsting, når han til den tid gjorde sin obligation færdig, hvilket han derfor og så havde for meget altest. – Til 41 resp: Så vidt han erindre er det 1000 rigsdaler sølv. – Til 42 resp: Nej ikke mindre end at han formoder at det måtte være kommet fra Christen Uhrmagers skorsten der ikke var ganske stærk, thi af hans egen skorsten kunne det ikke været kommet, da de begge var meget gode, og de ikke havde haft vider ild på end 3 eller 4 klyne til at koge tevand med.

    Atter fremstod XXV. Christen Dÿres kone Kirsten Marie Nielsdatter som foreløbelig forklarede at hun sad ved den ene ende ved bordet med et barn ved brystet og hendes mand ved den anden ende ved sit arbejde, da hun så røgen slog ned i gaden, hun løb nu tilligemed hendes mand ud på gaden for at se hvad det var, men da var røgen så tyk i gaden at hun ikke kunne skimte hvorfra det kom, hun gik derfor med hendes spæde barn på armen, samt 2 noget ældre, om hvis navn og alder hun forklarede overensstemmende med hendes mand ind til hendes morbroder Jeppe Lund skråt over for; det varede

Document info
Document views467
Page views467
Page last viewedMon Jan 23 05:46:48 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments