X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 53 / 121

422 views

0 shares

0 downloads

0 comments

53 / 121

ud til Peder Møller Skomagers hus. Han gik derpå straks ud for at søge sprøjten som han traf ved Apoteket, og da han på denne vej gik forbi såvel Christen Uhrmagers, som Christen Dÿhres hus, så han ikke nogen lue ud af siden af tagene så vidt han kunne erindre, derimod var de begge stærkt bespændte med røg. I hvilket af disse huse ilden derfor er opkommet kan han ikke bestemt sige, thi fordi luer først kom ham til syne ud af Christen Uhrmagers gård, kunne det gerne have været muligt at det kunne have brændt indvendigt i Christen Dÿhres hus, efter at disse 2 huse var sammentækkede.

    Dernæst svarede han til 44 resp: Derom ved han ej videre end hvad Christen Dÿhre selv havde sagt ham. – Til 45 resp: Nej. – Til 42 resp: Nej, ej videre end at Christen Uhrmager påstår at der først var ild i Christen Dÿhres hus inden det kom i hans. – Dimitteret.

    Derefter fremstod XXVIII. Christen Hansen Uhrmager som foreløbelig forklarede, at han havde været i byen 3 eller 4 steder og kom hjem ½ times tid før branden, da han kom hjem mærkede han ikke noget til røgen eller branden, men noget efter så han røgen slå meget stærkt ned i gaden, han løb da først ud på gaden for at se hvor den kom fra, og så han da at røgen slog ned af Christen Dÿhres hus, han løb derpå ind for at kalde på sin kone som lå på sengen fordi hun ikke var frisk, og derfor havde lagt sig igen da han gik ud om morgenen omtrent klokken 6. Derpå løb han ud i gården, her så han luer slå ud noget vesten for køkkendøren i taget, derpå gik han ind igen i huset og atter ud på gaden, hvor han da så luer så ud af Christen Dÿhres skorsten ud til gaden og på samme tid så han Christen Dÿhre kom ud og så op efter røgen, og løb derpå straks ind igen. Derpå gik Kom- (sideskifte til pag. 510b) parenten ind i sit hus og greb de ure han havde til reparation, som han tog med sig, og gik ud, dog kan han ikke huske om han gik til gården eller til gaden med dem, da han gik ud bad han hans kone om at redde nogle klæder, hun kom også ind og fik en dyne og 2 lagner som hun bragte ud, og derefter kan ingen af dem mere i huset da taget var ved at falde.

    Derpå gik han først om til Iver Meilbyes i Hospitalsgaden og siden omkring til de steder i nærheden, lige som hans kone gik ned til Anders Toerbøls i Nicolai Kirkegade. – Derefter svarede han til 38 resp: Nej. – Til 39 resp: Nej. – Til 40 resp: Han skylder 292½ rigsdaler sølv, hvoraf de 180 rigsdaler er til fattigkassen, og skulle samme udbetales, som Knud Christensen Galkier havde lovet og i

Document info
Document views422
Page views422
Page last viewedThu Jan 19 20:26:38 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments