X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 57 / 121

408 views

0 shares

0 downloads

0 comments

57 / 121

intet fået reddet uden hendes cavas og det hun gik i, at han selv ingen klæder havde reddet har han aldrig sagt.

    Til 58 resp: Chatollet var lidt i stykker og forbrændt, så at det ikke godt kunne hænge sammen, skufferne var fulde af de foranførte klædningsstykker m.m., og i klappen var en af de første skuffer fuld af søm og andet gammelt jern. – Til 59 resp: Derom ved han intet, han har ikke lagt mærke dertil. – Til 60 resp: Comp. vedbliver hvad han før har sagt, at han ikke ved hvilket hus det først er opkommet i, thi da han først så ud til gadesiden forekom det ham at begge huse var lige hårdt bespændt, og da han noget efter kom ud i gården så han luer ud af taget såvel på hans eget som på Christen Uhrmagers, hvor han ej heller kunne gøre nogen forskel på at den ene var stærkere angreben end den anden, og så tror han at luen slog ud af hans side af huset der hvor det var sammenbygget med gadehuset uagtet han ikke kan sige hvorvidt det har udbredt sig i dette hus, kan han dog erindre bestemt at det vestre ende anden gang var fri. – Fratrådt indtil videre (sideskifte til pag. 513b).

    Atter fremstod XXV. Christen Dÿres kone Kirsten Marie Nielsdatter, som forhen under no.25 har afgivet forklaring, og svarede til 55 resp: I det henseende aldeles overensstemmende med hendes mands forklaring, dog med den forandring at hun nævnte 2 par lagner samt nogle håndklæder, ligesom hun bemærkede, at hun ikke nøjagtig vidste om hvor meget der blev reddet af hendes klæder. – Til 56 resp: De bjergede ikke mere sølvtøj uden hendes mands ur og pibe, som hun så han havde reddet, derimod brændte der 3 spiseskeer, 6 teskeer, 1 sukkerklemme og 1 hovedvandsæg, som var i skabet der blev liggende på bordet og brændte, dog har de fundet nogle suringer der af i gruset. – Til 57 resp: Hun har ikke sagt andet end hvad virkelig var tilfældet, at han ikke havde bjerget mere af hendes klæder end det hun havde på og hendes camisol, samt at hun af børnenes klæder ikke havde redet mere end et lag klæde af hendes drengs som lå i chatollet og de 2 par lagner som var i samme vidste hun ikke at lå der, inden hun fandt dem, thi deres øvrige linned som ellers plejede at ligge i chatollet var nylig vasket og endnu ej rullet, hvorfor det lå i en dragkiste og på bordet i det andet rum, hvor det da brændte, derfor havde hun bedet godgørende folk om hjælp, og blandt andet af Jens Mariagers kone fået, som hun godvillig tilbød hende et par lagner, et lag klæder, samt nogle stykker børnetøj, hendes mand var selv

Document info
Document views408
Page views408
Page last viewedWed Jan 18 16:25:07 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments