X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 59 / 121

459 views

0 shares

0 downloads

0 comments

59 / 121

faldt såvel i Christen Dÿres som i Chr. Uhrmager gadehuse, men kunne ikke blive der længere thi han havde tabt tøflerne af fødderne og gik på hosesokkerne, han gik derfor om til Niels Mikkelsens og lånte et par sko, og forføje sig derfra til sprøjten som var på Hospitals Gaden. – Til 60 resp: Han ved ikke hvilket af husene det først var opkommen i, thi gadehusene var bespændt så godt som på en gang. – Til 66 resp: Nej, og vider med de daglige klæder som han stod i, thi han fik ikke engang en hat på hovedet fordi han ikke kunne komme ind i sit værelse igen, da han først var gået ud for at se efter røgen. – Til 42 resp: Nej han ved ikke videre, han hørte rigtig nok medens han stod i hans værelse førend han blev røgen var, at det knækkede i kornet som lå på loftet, og han troede det var høns der var kommet derind. – Dimitteret.

    Dernæst XXXI. Hans Jørgen Pedersen, som svarede til 67 resp: Han var hjemme i hans stue hos Ole Christensen da Karen Greens som havde været ude på gaden kom ind og råbte at det var galt fat med ild, han løb derpå ud, og kom ned til Peder Bergs hjørne hus hvor han stod og så op på husene og så da så vidt han kan skønne at luer slog ud af Christen Dÿres hus noget fra hans køkken skorsten. – Til 42 resp: Nej han ved ikke noget videre, thi han blev så forvildet, at han næsten ikke vidste selv hvad han gjorde, men da han så luer, gik han straks ned til sprøjten.. – Dimitteret.

    Derefter XXXII. Rebslager Jens Mariager som svarede til 67 resp: Han gik på sin reberbane da hans kone kom og advarede ham at, der var røg i Nørre Gaden, han løb da straks ned med sin spand, tog støvlerne på og løb op til ilden, da han kom imellem Lassens og Apotekerens så han luer slog ud af Christen Dÿres hus, omtrent midt på taget, men hvorvidt den var eller hvorfra den var kommen kan han ikke sige, thi det var så stærkt med røg i gaden at man slet ikke kunne se hvad der var norden for, Christen Dÿres kone stod den gang på gaden og råbte om et barn som hun troede var blevet i huset, hvorfor comp. løb ind i nabo Christian Toerbøls hus fordi han troede at kunne komme bag om, der var den gang ingen ild i dette hus, men røgen slog så stærkt ned, at de ikke kunne komme igennem, de reddede endnu et skab der ud fra, og så ilden tage fat i gavlen. – Til 42 resp: Han ved ej videre; men på given anledning forklarede han at Christen Dÿres kone var kommen ind i haven til hans kone, og havde klaget over at hun ikke havde reddet noget linned eller andet, og da de næsten havde fået

Document info
Document views459
Page views459
Page last viewedSun Jan 22 10:56:50 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments