X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 60 / 121

376 views

0 shares

0 downloads

0 comments

60 / 121

alt deres reddet sagde han til sin kone at hun måtte give hende et par lagner, som hun også gjorde tilligemed noget mere. – Hvor meget for øvrigt Christen Dÿre har reddet ved han ikke. – Dimitteret.

    Igen XXXIII. Rebslagersvend Carl Frederik Hasselbalk født i Flensborg, som svarede til 51 resp: Han kom med hans mester fra dennes hus, da der var blevet gjort alarm om at der var en så stærk røg i Nørre Gaden, da de kom omtrent ved apotekerens hus så de luer slog ud til  gaden af Christen Dÿres tag, men bagved var der så stærk en røg og damp at de ikke kunne se længere nordpå; de gik ind i det på denne side liggende hus nærmest ind til ilden og bjergede noget, men denne blev også bestemt bespændt. – Til 42 resp: Nej han ved ej videre. – Dimitteret.

    Igen XXXIV. Skomager Peder Møller som svarede til 68 resp: Kun et øjeblik, thi han mærkede det røg ind i hans eget hus straks efter at han var kommet ind. – Til 69 resp: Han gik ind over haven bag ind og ind af sin bagdør. – Til 70 resp: Ja han kunne se helt ud i hjørnet hvor Christen Dÿres køkkendør er, men mærkede aldeles ikke hverken røg eller ild, han så endog (sideskifte til pag. 514b) en af Christen Dÿres børn og en af Wesses gik og sprøjte porten imellem Christen Uhrmager og comp. huse. – Til 71 resp: Så snart han var kommet begyndte hans kone at tale med ham om, at han skulle have noget at spise, men han begyndte straks at klager over at det gjorde ondt i øjnene af røg, han gik derfor til køkkenet for at se om der ikke var åbent, da det så gerne ville ryge, men da han ikke der mærkede nogen røg, gik han atter ud i gården, og så ind i Christen Dÿres gård såvel som omkring på sine egne huse, men kunne intet blive var, ej heller så han noget på gårdsiden i Christen Uhrmagers hus, men han kom ikke så langt ud at han kunne se ind i porten til Christen Uhrmagers gård, han gik derpå ind igen og da han endnu mærkede røgen stærkere ville han gå ind til hans lejefolk, for at se om det kom derfra, men idet han kom ud på forstuen så han røgen drive forbi gadedøren, han kom derfor ikke ind til lejefolkene, men sprang ud midt på gaden, og i det han ser knog op så han luer slog ud af Christen Uhrmagers gadehus ind mod hans eget hus som straks blev bespændt, ligesom det forekom ham at enten spær eller lægter næst ind til Chr. Uhrmagers skorsten på den side som vender ind til comps. hus, sank i det samme; endskønt der var en stærk røg ud igennem porten kunne han dog skimte Christen Dÿres hus, og synke ned og ser så ilden løbe

Document info
Document views376
Page views376
Page last viewedMon Jan 16 15:28:22 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments