X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 68 / 121

484 views

0 shares

0 downloads

0 comments

68 / 121

forklarede at hun havde ytret i flere menneskers overværelse nemlig at hun ikke var i stand til eller og, at hun bad Gud bevare sig for at tænde ild på sit hus selv ?

18.

Hvorfor søgte hun at gøre Lankens folk såmeget mistænkte

      ved sine ytringer på den tid det blev opdaget at huset var i

      fare, og siden for forhøret intet, eller rettere ganske modsat  

      forklarede ?

Lankens kone Anna M. Jensdatter: 15, 16 og

19.

Hørte hun ikke, og da når at Marthe Nielsdatter Peder

     Foersums kone ytrede skræk og afsky for selv at tænde ild i sit

hus, og hvem var tilstede da denne ytring skete ?

20.

Ved hun virkelig aldeles intet om det passerede ved ildens

påsættelse i hendes tørvehus ?

21. Er hun vis på at ingen af børnene har løbet uforsigtigende med              

           ild ?

21.

Hvor var børnene den dag efter branden, da denne påsætning

     skete, og blev opsagt – til hendes søn Christen Lanken: 15,16,

     19,20,21 og 22.

Varde den 28. juni 1821.

Rosenørn.

    Mandagen den 2. juli 1821 blev retten sat af dommeren tillige på skriverens vegne med stokkemænd Erik Sandbæk, Chr. Slagter, Jens Rabek og Christen Christiansen alle af Varde.

    Derefter blev foretaget Ekstra Retssagen anlagt af justitsen kontra Herman C. Nielsen, Knud Christensen, Christian Peter Jørgensen af Varde med flere.

    Defensor prokurator Guldager mødte og fremlagde hans PM. af dags dato og tilbageleverede de ham udlånte dokumenter.

    Retten modtog indlægget til indlemmelse og lyder samme således folie. Aktor var mødt og vedblev hans forhen vedlagte påstand, samt begrundte hvad hvad defensor i dag har anmærket og indlod atter sagen.

Sagen blev til doms optagen. – Retten Hævet.

Rosenørn.

I anledning af deres velbårenheds behagelige skrivelse af 29. juni og ved herfor at tilbagesende de dermed fulgte i anledning

Document info
Document views484
Page views484
Page last viewedTue Jan 24 13:21:07 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments