X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 69 / 121

387 views

0 shares

0 downloads

0 comments

69 / 121

af branden i Varde den 16. og 24. forrige måned optagne forhør, meldes herved, at skomager Morten Jonassen vil for at have sat ild på sit sted, være på justitsens vegne at tiltale hvorfor jeg tjenst-ligen formoder deres velbårenhed om i denne henseende at foranstalte det fornødne (sideskift til pag. 518b) overensstem-mende med Forordningen af 3. december 1819. – Som Aktor i sagen beskikkes prokurator Sørensen og som defensor prokurator Guldager. – Ribe den 2. juli 1821.

Castenschiold.

Til Hr. Justitsråd v. Rosenørn. – Fremlagt og til indlemmelse modtaget inden Varde Bytings Extra Ret den 7. juli 1821. Rosenørn.

Carl Gustav Rosenørn, kongelig mayestæts ect. gør vitterlig, at den mig er tilfredskommet stiftamtmandens orde om actions anlæg imod skomager Morten Jonassen her af byen, fordi han torsdagen den den 14 f.m. har ansat ild på sit hus, beliggende i denne bys Grydergade og derved været årsag i at samme beliggende flere steder aldeles afbrændte, så indstævnes bemeldte Morten Jonassen herved med aftens varsel, at møde for mig i en extra ret som holdes på Varde Raadstue lørdagen den 7. dennes, eftermiddag klokken 2 slet for der og da, dels selv på given anledning at afgive nærmere forklaring, vidner stevnte og ustevnte at afhøre. Dokumenter her i rettelagte, procedure at erfare og efter sagens lovlige behandling efter sagens befindende beskaffenhed dom at lide til strafs lidelse. Skades erstatning med videre, overensstemmende med loven og Anordningerne.

    Til under denne sag at afgive nærmere forklaring, og efter omstændigheden samme at beedage, indstevnes herved under faldsmålsstraf at møde samme tid og sted: 1. Hr. kjøbmand Teubner Hansen, 2. rebslager Thoer Thoersen, 3. Niels Michelsen tømmermester, 4. slagter Schmidt, 5. fattigkasserer Sønderbye, 6. murmester Iver Sand, 7. Conrad Stau, 8. snedker Søren Rygaard, alle her at afgive vidnedsbyrd om hvorledes ilden har været standset og igen udbredt sig, med videre til sagens oplysning; samt endvidere 9. Morten Jonassens kone Maren Hansdatter, 10. hans søn Hans Mortensen, 11. Hans søn Jonas Mortensen, og 12.

Document info
Document views387
Page views387
Page last viewedTue Jan 17 13:44:23 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments