X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 72 / 121

431 views

0 shares

0 downloads

0 comments

72 / 121

29.

Såe han noget til det første udbrud ?

30.

Ved han videre til oplysning herom at forklare ?

Varde, den 13.juli 1821.

Rosenørn.

Fremlagt 13.juli 1821. Rosenørn. Øllgaard.

Ærbødigst Prom.!

I sagen, anlagt af juristen, imod skomagermester Morten Jonassen i Varde for morbrand, lader jeg herved følge sagens akter og fremlægger til sammes vedhæftelse den under 28.juni d.a. over tiltaltes ejendele afholdte ..præstationsforretning; samt til indlemmelse

a. Præsteattest om deliqventens alder, konfirmation, opdragelse og

   foregående vandel, dateret den 14. dennes.

b. Attest af pantebogen om de tinglæste behæftelser på deliqventens    

   gård, dateret 17. dennes.                               (sideskifte til pag. 519b)

c. Fortegnelse over de steder den 14, f.m. i Varde afbrændte steder.

d. Min aktionsorden af den 2. dennes. –

    Nærværende sags gienstand afgives at ligeså frygtelig som fuldendt eksempel på menneskelig ondskab og den elendighed samme kan afstedkomme; den farligste af alle misgerninger, mordbrand er her udøvet.

    Den farligste siger jeg, thi hvem kan væbne sig imod samme, hvem formår at forebygge dens ødelæggende følger i særdeleshed under sådanne omstændigheder som i nærværende tilfælde var tilstede.

    Hvor glad ville jeg være om jeg kunne finde en ægte undskyldning for, dette hele menneskeslægten krænkende deliltum, thi hvo kan være ærlig for liv og gods ved tanken om, at et sådant subjekt har præsteret, der med overlæg udsatte sit eget hus og hjem tillige med næstens og venners liv og gods for tilintetgørelse i ildens fortærende flammer, da dette umiddelbar lader til den frygt, at andre kunne følge eksemplet, kan dette alene kun berolige, at vi haver loven som dicterer mordbrænderen sin fortjente løn, og at disses anvendelse vil statuere et ligeså frygteligt, som for den offentlige sikkerhed beroligende eksempel.

    Efter at delieqventen dage hårdnakket havde nægtet gjerningen er det endelig ved hans egen bekendelse godtgjort at han den 14. juni sidst, forsætlig satte id på sin gård no.15 i Varde Grydergade. –

Document info
Document views431
Page views431
Page last viewedFri Jan 20 12:24:36 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments