X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 73 / 121

415 views

0 shares

0 downloads

0 comments

73 / 121

Hvorlænge delinqventen har pønset på denne afskyelige forbrydelse lader sig ikke bestemme, men at han iværksatte samme i det øjeblik da han så ildens ødelæggende virkning i Nørre Gade og lige overfor hans hus, - da han seer, at flere af hans venner og bekendte derved haver mistet alt.

    Da han så, at ilden endelig ved fortjent anstrengelse blev standset ved Apoteket ligesover for hans sted, da han så at den overordentlige tørke, og blæst der bar lige på hans venner og naboers stråtækte huse, ja på næsten hele byen, ufejlbarlig ville have disses ødelæggelse til følge og sætte menige menneskers liv i  fare, at han dertil ved fuldkommen overlæg foretog handlingen, og under det forhåndværende gyselige skuespil af brandens ødelæggende følger, satte ild i huset, og da dette ved de indtrængendes hjælp blev slukket og delinqventen (som da umistænkt), tillidsfuldt betroede opsynet over samme, atter, for det han vel benægter, men som dog er udenfor al tvivl, da den først anlagte ild var fuldkommen slukket og da han nede et falskt foregivende forlod loftet, satte ild på en så oprørende kendsgerninger på menneskelig inmoralitet, at kriminal historie ikkun dertil vil kunne opvise få eksempler på delingventens fortids vandel er intet at udsætte, og dog opstår han på en gang som den afskyeligste forbryder i samfundet.

    Hvilket uantasteligt bevis for, at slangen også kan skjule sig bag blomsten, eller at menneskets hele væsen er forandrelighed underkastet, thi enten har delinqventen vidst at skjule en ondskabsfuld karakter under hyklerisk fromhed eller hans moralske bedrags følelse snarre er tabt. –

    At delinqventen måtte være overbevist om, at den hans gård påsatte brand absolut ville gribe vider om sig, formentlig i de lige op til hans gård liggende steder lukte bygninger, antager jeg som afgjort, dels fordi han allerede havde set ildens virkning i Nørregade, dels fordi at han og enhver måtte kunne indse at redning af nabohusene efter vindens (sideskifte til pag. 520a) beskaffenhed og den overordentlige tørke der havde gjort stråtaget med mere brandbart, var umuligt; men antager s.v. dommen ikke sådant som umiddelbar følge af omstændighederne, da indstilles om delinqventen eller vidner ikke desangående bør høres. –

    Tilligemed delinqventens egen gård, blev ved denne antændtog brændt (foruden det betydelige til dels assurandere løsøre som mange

Document info
Document views415
Page views415
Page last viewedThu Jan 19 09:05:59 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments