X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 74 / 121

400 views

0 shares

0 downloads

0 comments

74 / 121

af de brandlidte mistede). Stederne no. 1-5 og fra no. 7-14, samt fra no. 16 til 26, og fra no. 53 til 69 inclusive.

    Det derved forårsagede, på den producerede fortegnelse anførte tab, bør delinqventen altså erstatte brandkassen tilligemed det brændte assuranderede løsøre, ligesom og de brandlidte for så vidt disse mistede ei assuranderet løsøre, af delinqventen bør holdes skadesløs.

    At intet menneske ved mordbranden tilsatte livet, er et held, men intet undskyldende motiv for mordbranden for hvem udåds følgerne var uomgængelige. – Ejheller formindsker det delinqventens brøde at han satte ild på sit eget, - og ei på andre huse siden det lå i en samlet by, som derved øjensynlig udsattes for ødelæggelse og skader, som behæftet, desuden må tilhørte panthavere ved delinqventens hans angivne elendige grund til handlingen – en ussel vinding – forøger ikkun hans brøde, i særdeleshed da hans penge omstændigheder ikke var så trykkende, han kunne et indbringende håndværk, hans børn til dels var opdragne og kan ernære sig, delinqventen selv er en aldrende mand, og var forsørgelsescone desuden ingen lade lide nød. –

Min ærbødige påstand bliver således:

At delinqventen Morten Jonassen ved dom tilpligtes, overens-stemmende med lovens 6-19-1 og Forordningen af 1817.

a.  At miste sin hals og brændes.

b. At udrede skadeserstatning til brandkassen og de brandlidte, hvis det i så henseende reserveres, samt til brandkassen og disse at bøde 40 lod sølv, og 40 lod sølv til kongens kasse, ligesom og at have sin boslod til kongen forbrudt.

c.  At betale alle af aktionen og dommen ekskurtion lovlig flydende omkostninger, hvoriblandt til mig passerede sallair. – Vider al lovlig reservation indlagt sagen. - Varde, den 19. juli 1821.

Ærbødigst C. Sørensen, befalet Actor.

S.T. Varde Kjiøbstads Extraret.   -    Fremlagt til indlæg; 20. juli 1821.

Rosenørn.       Øllgaard.

A: På deres velbårenheds ærede Anordning af 5'te hujus angående Morten Jonassen; a.alder, b.konfirmation og opdragelse og c. levneds vandel, skulle jeg ei undlade at melde:

Document info
Document views400
Page views400
Page last viewedWed Jan 18 06:10:37 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments