X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 75 / 121

394 views

0 shares

0 downloads

0 comments

75 / 121

til a: År 1766 den 18.decb. fødte borger og skomager Jonas Pedersens hustru i Varde Ane Marie Nicolaisdatter en søn til verden, som ved kirkedåb den 21'de ejus. i Varde Kirke blev kaldet Morten. – Til b: År 1784 Dom. zansemedag blev Morten Jonassen konfirmeret i sin dåbs pagt i Varde Sct. Jacobi Kirke; om hans opdragelse er mig intet attest bekendt da han allerede ved mit embeds tiltrædelse her for omtrent 6 år siden var aldrende mand, og hans forældre for længst bortdøde. – Til c: Angående Morten Jonassens levnets vandel her i menigheden, da er han så vel mig i mine 6 embedsår her, som de ældste og troværdigste mænd i menigheden og omegn bekendt som en stille stræbsom, ædruelig, tarvelig og retskaffen mand i hvis levnets vandel stedse viste sig en med afkrømtet gudsfrygt forment eksemplarisk levnets vandel, som borger, ægtefælle og fader for en talrig, igennem mangeårig tvangs kone af ham opdragne børneflok. – Ved de gudstjenstlige forsamlinger i Guds Hus savnedes han næsten aldrig, og af kirkens gods betjente han sig med andagt og orden. – Hvilket alt herved under min hånd sandfærdigen bevidnes.

Varde den 14. juli 1821 – Brøndsted.

S.T. Hr. Justitsråd Rosenørn i Varde. - Fremlagt til indlemmelse  20'de Juli 1821 – Rosenørn – Øllgaard.                     (sideskifte til pag. 520b)

B: På skomager Morten Jonassen i Varde hans gård, forsikrings no. 100, grundtakst nr.45 hæfter følgende tinglæst gæld:

a/ efter obligation dateret 20.juni 1820 til Kirsten og Maren   

   Christensdatter i Qvong på 1'ste prioritet for 400 rigsdaler sølv.

b/ efter do. 24.juni 1820 til farver Warthoe i Varde på 2.prioritet til 45

   rigsdaler sølv.

c/ efter do. 4.juni til do. på 3.prioritet til 35 rigsdaler sølv.

Dette overensstemmende med Varde Kiøbstads Pantebog, attesteres

Varde, den 17.juli 1820 – Øllgaard.

Fremlagt til indlemmelse – 20.juli – Rosenørn – Øllgaard.

C: Fortegnelse over de afbrændte steder den 14'de juni 1821 i Varde:

Fam. nr.

Skadeslidtes navn

Forsikrings-sum i Rdl.

Restbeløb

i Rdl.

Brandhjælp

i Rdl.

Document info
Document views394
Page views394
Page last viewedTue Jan 17 21:56:25 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments