X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 76 / 121

476 views

0 shares

0 downloads

0 comments

76 / 121

Vestergade

1.

Opsynsmand Gassum

3250

20

3230

2.

Prokorator R. Hansen

5690

100

5590

3.

Laust Christensen Snedker

1140

3

1137

4.

Simon Christensen hus

320

4

316

5.

Do. iboende gård

2210

30

2180

6.

Apoteker Helms

1800

26

1774

7.

Købmand N. Larsen

10400

40

10360

8.

Niels Hansen Dyrlæge

2400

20

2380

9.

Niels Uddes enke

1550

3

1547

10.

Rasmus P. Blinkenberg

4770

60

4710

11.

Farver Warthoe

3030

50

2980

12.

Christen Korsgaard

1080

5

1075

Grydergade

13.

Jens Jensen Kaas

880

4

876

14.

Herman Konrad Nielsen Bierg

1580

40

1540

15.

Morten Jonassens gård

950

3

947

16.

Søren Lundagers lejevåning

450

3

447

17.

Søren Lundagers iboende gård

1180

5

1175

Hospitalsgade

18.

Mads Jørgensen Brun

640

4

636

19.

Thoer Thoersen

5740

72

5668

20.

Laust Gotfredsen Feldbereder

2380

40

2940

21.

Niels Kirkemands enke

1590

30

1560

22.

Hospitalet

630

8

622

23.

Jes Chr. Jessens gård, taget skade

166

24.

Laust Godtfredsens lejehus

320

3

317

25.

Iver P. Meilbye

680

3

677

26.

Niels Michelsen

2240

40

2200

27.

Jens Bruun

530

3

527

Document info
Document views476
Page views476
Page last viewedMon Jan 23 19:11:21 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments