X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 79 / 121

441 views

0 shares

0 downloads

0 comments

79 / 121

Ribe, den 2.juli 1821 – Carstenschiold. –

Til prokurator Sørensen. -  Fremlagt og indlemmet – 20.juli 1821. – Rosenørn – Øllgaard. (sideskifte til pag.521b)

11. Da det ved de i anledning af ildebranden i Varde optagne forhør er oplyst at skomager Morten Jonassen har sat ild på sit i Varde ejende sted og han efter min skrivelse til hr. justitsråd Rosenørn af dags dato derfor vil være at sætte under Justitsens tiltale, så beskikkes d. no. herved til under denne sag at iagtage det fornødne som defensor. – Som aktor er prokurator Sørensen beskikket. –

Ribe, den 2.juli 1821. – Carstenschiold.

Til hr. prokurator Guldager. – Fremlagt og indlemmet 20.juli 1821.

Rosenørn – Øllgaard.

12. Thoer Thoersen havde før branden den 14'de juni 1821 hans møbler og effekter alle assurerede i den Almindelige Brandassurance Kasse for 1500 rigsdaler sølv, deraf  bjerget for 430 rigsdaler sølv; og således resterer 1070 rigsdaler sølv.

At ingen flere har haft assuranderet i de gader som brændte ved den påsatte ild af Morten Jonassen bevidnes herved. – Varde den 21.juli 1821.                                      

Ærbødigst

S. Warthoe,

Kommisær for det Almindelige Brandassurancekompagni på vare og effekter i København.

Til hr. justitsråd Rosenørn, by- og herredsfoged i Varde – fremlagt og indlemmet – den 23.juli 1821. – Rosenørn – Øllgaard.

13. Defensions indlæg!

I sagen anlagt af justitsen kontra Morten Jonassen i Varde, for at have sat ild på sit eget hus i Grydergaden. Tiltales for under 22 juni sidst ved frivillig bekendelse, først ved at kalde hans skriftefader og siden for Retten selv tilstået at have udøvet handlingen og lagt alle derved værende omstændigheder lydeligt og klart for dagen.

    Han har og den 24'de derefter forklaret at det var hans faste fortsæt at oplyse den ganske sammenhæng når benægtelsesed blev fordret,

Document info
Document views441
Page views441
Page last viewedSat Jan 21 02:52:48 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments