X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 80 / 121

383 views

0 shares

0 downloads

0 comments

80 / 121

men hans moralske følelse har bevæget ham til ikke at oppebie denne tidspunkt den grænseløse sorg uagtet tiltaltes bekendelse anledigede for hans uskyldige kone og børn og således udsætte dem derved for de opstående stedrøvelse så længe muligt, viser deres egen såvelsom tiltaltes forklaringer i akten hvor konen først den 23'de juni dagen efter at tiltalte have åbenbaret alt, såvel for Præsten som Retten, har, fået sådant at vide, og tiltalte alene heraf sandsynligvis benægtet til ikke at åbenbare den udøvede gerning straks ved brandforhørene 16., 21. og 22.juni forved, der ufejlbarlig i anden fald var blevet tilstået.

    Af tiden da tiltalte foretog handlingen nemlig: ved høj lys dag ved middagstid, og stedet hvor mange mennesker foruden brandvæsenets personale var forsamlede kan fornuftigvis sluttes det tiltalte og selv har forklaret, at handlingen ikke har været overlagt, og at ilden om påsættelsen er opkommet hos tiltalte under branden og straks realiseret.

    Faren at blive opdaget, der ikke dersteds af tiltalte viser og, at overlæg ikke har fundet sted og man kan af disse omstændigheder med ubedragelig vished gøre den slutning, at tiltalte har handlet i vildelse, og ikke vidste hvad han har gjort ved at følge hans onde gernings indskydelser.

    Sigtelsen var for tiltalte i øjeblikket ikke liden, hans indbo der i synstaksationsforretningen er benævnte, var reddet, - den hans assurancesum 950 rigsbankdaler sølv for sit gamle hus der før branden vel næppe efter nuværende tider var tilstrækkelig i tilfælde af realisation at dække den prioritets gæld, gav ham den tanke, muligen (sideskifte til pag. 522a) at komme ud af hans iværende trykkende forfølning  eller i det mindste forlindre samme, havde været bevægårsagen til hans handling, der i tilfælde af ikke eksistens vist aldrig var bleven udøvet.

    Som følge af tiltaltes forklaring af 22.juni, at han var overmåde   glad ved, at den af ham påsatte ild var standset ved Schmidts tilkomme, og ulykken forekommet, må antages at den påsatte ild der ansås slukket med tiltaltes vidende og vilje igen udbrudt; - hvad kunne motivere tiltalte til disse ytringer just i samme nu som han frivilligen tilstår at have sat ild på sit eget hus.

    Hans andragende i  hver punkt såvelsom i denne må anses at indeholde den sande sammenhæng, og følgende slutning bliver, at den samme udbrudte ild var udgået om tilfældet med tiltaltes syge kone

Document info
Document views383
Page views383
Page last viewedTue Jan 17 06:10:51 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments