X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 81 / 121

421 views

0 shares

0 downloads

0 comments

81 / 121

ikke var arriveret hvortil han fra loftet blev nedkaldt.

    Tiltaltes uagtsomhed og det indtrufne tilfælde med hans kone, haver som det synes være anlediget den samme opkomne ildebrand ifald man ikke kunne antage som mulighed at den ved Nørregade der værende brand umiddelbar ved den stærke blæst kunne have antændt tiltaltes hus; Aktors påstand formenes derfor ikke at kunne tages til følge, men at 6-19-2 derimod synes anvendelig på tiltalte giver ham det bedste omdømme om hans vandel.

    Præsten hr. Brøndsted giver ham og det gunstigste vidnedsbyrd; hans juridiske vandel er uden mindste plet og han har ingensinde begået forbrydelse. Hans frivillige bekendelse giver og unægtelig tilkende at ingen moralsk ondskab hos ham har fæstet rod.

At tiltalte er en heftig mand , viser såvel den i sagen producerede attest om gælds-forhæftelse som seqvestrationsforretningen(?) og følgelig ei kan udredde nogen betydelig omkostning i anledning af hans fremlagte forslagning, thi et passende salær bedes mig tilkendt. – Ved benægtelse af alt urigtigt indlades sagen ved fornødne forbehold – ærbødigst A. Guldager, Varde den 23.juli 1821.

Fremlagt til indlemmelse – Varde, den 23.juli 1821.

Rosenørn – Øllgaard.

Morten Jonassens kone Maren Hansdatter her af byen ved en hastig påkommende skræk eller synet af syge som lider, er meget bekvem til besvimelse; dette attesteres herved.

Varde, den 31.juli 1821. – Monrad Districtschirurg.

Fremlagt og til indlemmelse modtaget inden Varde Bys Ekstraret,

den 31.juli 1821. – Rosenørn. -   Øllgaard.

DOM !

I sagen anlagt af Juristen, kontra skomagermester Morten Jonassen af Varde. – Tiltalte er ved egen bekendelse og andre indicier fuldkommen overbevist om forsætlig at have sat ild på sit eget hus under den i Varde den 14'de juni sidst leden udbredte ildebrand.

    Følgende er sagens omstændigheder: Da branden opkom i Nørregade den 14'de forrige måned om morgenen imellem kl. 9 og 10, var den skyldige i marken, men løb hjem da han mærkede der var

Document info
Document views421
Page views421
Page last viewedThu Jan 19 17:56:57 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments